:: دوره 6، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 41-49 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش سه گانه های تاریک شخصیت در پیش بینی بهزیستی روانشناختی و سبک های شوخ طبعی پرستاران
الهام عقلی، قاسم آهی*، احمد منصوری
گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران ، ahigh1356@yahoo.com
چکیده:   (1798 مشاهده)
مقدمه: پرستاران ازجمله گروه های شغلی هستند که در معرض استرس، افسردگی، اضطراب و خستگی قرار دارند. استرس و افسردگی موجب کاهش عملکرد شغلی و گسیختگی روابط شخصی می شوند. این پژوهش با هدف بررسی نقش سه گانه های تاریک شخصیت در پیش بینی بهزیستی روانشناختی و سبک های شوخ طبعی پرستاران انجام شد.
 روش کار: در یک مطالعه توصیفی-همبستگی، 332 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1395 به روش نمونه  گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به مقیاس سه گانه های تاریک جانسون و وبستر (2010)، فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف و سینگر (2000) و پرسشنامه سبک های شوخ طبعی مارتین و همکاران (2003) پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS22 و به روش تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین سه گانه های تاریک شخصیت با بهزیستی روانشناختی و سبک های شوخ طبعی پرستاران رابطه وجود دارد (01/0>p). از بین سه گانه های تاریک شخصیت، ماکیاولیسم و خودشیفتگی پیش بینی کننده بهزیستی روانشناختی می باشند (05/0>p). همچنین، سه گانه های تاریک شخصیت پیش بینی کننده سبک های شوخ طبعی پرستاران می باشند (05/0>p).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سه گانه های تاریک شخصیت پیش بینی کننده بهزیستی روانشناختی و سبک های شوخ طبعی پرستاران می باشند. نتایج این پژوهش بیانگر اهمیت، سودمندی و کاربست سه گانه­ های تاریک شخصیت در پیش­ بینی تفاوت­های فردی به هنگام ارزیابی، پذیرش و استخدام پرستاران می­ باشد.
واژه‌های کلیدی: سه گانه های تاریک شخصیت، بهزیستی روانشناختی، شوخ طبعی، پرستار
متن کامل [PDF 413 kb]   (891 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۳۱ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۲/۳۱


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها