[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) ::
جلد 6 شماره 6 صفحات 57-66 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سلامت روان، حمایت اجتماعی و ابعاد شخصیتی روان‌رنجورخویی و توافق‌پذیری
فرامرز سهرابی، پیمان مام شریفی*، زهره رافضی، یوسف اعظمی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ، peymanmamsharifi@gmail.com
چکیده:   (1159 مشاهده)
مقدمه: عوامل متعددی در آمادگی به اعتیاد تأثیر دارند که در تعامل با یکدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد می‌شوند. از بین این عوامل می‌توان به عوامل فردی، روانی و اجتماعی اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد از طریق متغیرهای سلامت روان، حمایت اجتماعی و ابعاد شخصیتی روان‌رنجورخویی و توافق‌پذیری بود.
روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هلال احمر هفت استان (آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، کرمان و هرمزگان) بودند که از میان آنها 218 نفر (107 پسر و 111 دختر) با روش تمام‌شماری به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسشنامه آمادگی به اعتیاد زرگر، پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس، پرسشنامه نئو (NEO) و پرسشنامه سلامت روانی (SCL-25) بودند. سپس داده‌های حاصل با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که سلامت روان ضعیف با آمادگی به اعتیاد رابطه مثبت معناداری دارد (01/0 ≤ P). بین حمایت اجتماعی و آمادگی به اعتیاد رابطه منفی معناداری به دست آمد (01/0 ≤ P). رابطه مثبت معناداری بین روان‌رنجورخویی و آمادگی به اعتیاد وجود دارد (01/0 ≤ P). همچنین بین توافق پذیری و آمادگی به اعتیاد رابطه منفی معناداری وجود دارد (01/0 ≤ P). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام هم نشان داد که سلامت روان با ضریب بتای مثبت (31/0 = B)، روان‌رنجورخویی با ضریب بتای مثبت (27/0 = B) و حمایت اجتماعی با ضریب بتای منفی (14/0- = B) به ترتیب قادر به پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد است. همچنین این متغیرها در مجموع 31 درصد از واریانس آمادگی به اعتیاد را پیش‌بینی کردند (31/0 = R2).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می‌توان گفت که متغیرهای سلامت روان، حمایت اجتماعی و ویژگی‌های شخصیتی می‌توانند نقش زیادی در آمادگی به اعتیاد در افراد داشته باشند و لزوم توجه به آنها در برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد باید مدنظر قرار گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: آمادگی به اعتیاد، حمایت اجتماعی، سلامت روان، ویژگی‌های شخصیتی
متن کامل [PDF 1551 kb]   (593 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۷
فهرست منابع
1. 1. Galanter M. Spirituality and addiction: a research and clinical perspective. Am J Addict. 2006;15(4):286-92. [DOI:10.1080/10550490600754325] [PMID]
2. Nutt D, Nestor L. Addiction. New York, United States of America by Oxford University Press: Madison Avenue Publishers; 2013.
3. Behrad B. School-based prevention: the best strategy for prevention of addiction (a gap between theory and practice). J Soc Health Addiction. 2015;2(7):41-62.
4. Carter A, Hall W. Addiction neuroethics: The promises and perils of neuroscience research on addiction. New York: Cambridge University Press; 2011. [DOI:10.1017/CBO9780511760136]
5. ERC. Project Y.A.D. – A Red Cross Red Crescent approach to Youth and Drugs: European Red Cross/Red Crescent Network on HIV/AIDS and Tuberculosis; 2015 [cited 2017 January 2]. Available from: http: //www.erna.redcrossredcrescent.com/en/ project-y-a-d-a-red-cross- red- crescent-approach-to-youth-and-drugs/.
6. Mostafaei H, Hosseini M, Jenaabadi H. The Investigation of the Relationship between the Aggression and Addiction Potential High-school Male Students. UCT J Manag Account Stud. 2014;2(1):1-4.
7. Carroll KM, Onken LS. Behavioral therapies for drug abuse. Am J Psychiatry. 2005;162(8):1452-60. [DOI:10.1176/appi.ajp.162.8.1452] [PMID] [PMCID]
8. Gendreau P, Gendreau L. The" addiction-prone" personality: A study of Canadian heroin addicts. Can J Behav Sci. 1970;2(1):18. [DOI:10.1037/h0082707]
9. Newcomp M, Richardson M. Substance use disorders, advanced abnormal child psychology. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers; 2001.
10. Baghban Baghestan E, Ghoddousinejad J. A Comparison of Mental Health Status between Students of Two Faculties of Alzahra University: Physical Education vs. Educational Sciences and Psychology. Depict Health Peer Rev Q J. 2011;2(3):33-7.
11. WHO. World health statistics Geneva: Word Health Organization; 2016 [cited 2017]. Available from: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/en.
12. Kunyk D, Inness M, Reisdorfer E, Morris H, Chambers T. Help seeking by health professionals for addiction: A mixed studies review. Int J Nurs Stud. 2016;60:200-15 [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2016.05.001] [PMID]
13. King JL, Reboussin BA, Spangler J, Cornacchione Ross J, Sutfin EL. Tobacco product use and mental health status among young adults. Addict Behav. 2018;77:67-72 [DOI:10.1016/j.addbeh.2017.09.012] [PMID] [PMCID]
14. Swendsen J, Conway KP, Degenhardt L, Glantz M, Jin R, Merikangas KR, et al. Mental disorders as risk factors for substance use, abuse and dependence: results from the 10-year follow-up of the National Comorbidity Survey. Addiction. 2010;105(6):1117-28. [DOI:10.1111/j.1360-0443.2010.02902.x] [PMID] [PMCID]
15. Book SW, Thomas SE, Smith JP, Miller PM. Severity of anxiety in mental health versus addiction treatment settings when social anxiety and substance abuse are comorbid. Addict Behav. 2012;37(10):1158-61. [DOI:10.1016/j.addbeh.2012.04.016] [PMID] [PMCID]
16. Emamipour S, Shams Esfandabad H, Sadrossadat S, Nejadnaderi S. Comparison of life quality and psychological disorders in drug-using, drug-using HIV infected, non-drug using HIV infected and a reference group of healthy men. J Shahrekord Univ Med Sci. 2008;10(1):69-77.
17. Gros DF, Flanagan JC, Korte KJ, Mills AC, Brady KT, Back SE. Relations among social support, PTSD symptoms, and substance use in veterans. Psychol Addict Behav. 2016;30(7):764-70. [DOI:10.1037/adb0000205] [PMID] [PMCID]
18. Cheng Y, Li X, Lou C, Sonenstein FL, Kalamar A, Jejeebhoy S, et al. The association between social support and mental health among vulnerable adolescents in five cities: findings from the study of the well-being of adolescents in vulnerable environments. J Adolesc Health. 2014;55(6 Suppl):S31-8. [DOI:10.1016/j.jadohealth.2014.08.020] [PMID]
19. Gülaçtı F. The effect of perceived social support on subjective well-being. Proc Soc Behav Sci. 2010;2(2):3844-9. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.03.602]
20. Stout RL, Janssen T, Braciszewski JM, Vose-O'Neal A. Long-term recall of social relationships related to addiction and HIV risk behaviors. Drug Alcohol Depend. 2017;177:124-9. [DOI:10.1016/j.drugalcdep.2017.03.038] [PMID] [PMCID]
21. Sadri Damirchi E, Fayazi M, Mohammadi N. The Relationship between Self-efficacy and Perceived Social Support with Addiction Tendency among Soldiers. J Mil Med. 2017;18(4):316-24.
22. Davis MI, Jason LA. Sex differences in social support and self-efficacy within a recovery community. Am J Community Psychol. 2005;36(3-4):259-74. [DOI:10.1007/s10464-005-8625-z] [PMID]
23. Polimeni A-M, Moore SM, Gruenert S. MMPI-2 profiles of clients with substance dependencies accessing a therapeutic community treatment facility. J Appl Psychol. 2010;6(1).
24. Bond R. Group size and conformity. Group Proc Int Relat. 2005;8(4):331-54. [DOI:10.1177/1368430205056464]
25. Ketabe P, Maher F, Brjly A. Identity and relationship addiction in women in Tehran province. Q Addict Stud. 2009;2(7):54-69.
26. Cea NF, Barnes GE. The development of Addiction-Prone Personality traits in biological and adoptive families. Pers Individ Differ. 2015;82:107-13. [DOI:10.1016/j.paid.2015.02.035]
27. Davis C, Loxton NJ. Addictive behaviors and addiction-prone personality traits: associations with a dopamine multilocus genetic profile. Addict Behav. 2013;38(7):2306-12. [DOI:10.1016/j.addbeh.2013.02.012] [PMID]
28. Borna M, Hamid N, Hayati D. On the Predictive Role of Personality Traits, Cognitive Strategies of Emotion Regulation, Attachment Styles, and Brain-Behavioral Systems in Active & Non-Active Addiction and Impulsiveness Potential. J Res Addict 2016;2(3):53-66.
29. Rostami C, Akbari M. The Relationship between the Big Five Personality Factor and Resilience With addition potential among student. Shenakht J Psychol Psychiatry. 2015;2(3):53-66.
30. Grant BF, Stinson FS, Dawson DA, Chou SP, Ruan WJ, Pickering RP. Co-occurrence of 12-month alcohol and drug use disorders and personality disorders in the United States: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Arch Gen Psychiatry. 2004;61(4):361-8. [DOI:10.1001/archpsyc.61.4.361] [PMID]
31. Gra-a JL, Mu-oz JJ, Navas E. Normal and pathological personality characteristics in subtypes of drug addicts undergoing treatment. Pers Individ Differ 2009;46(4):418-23. [DOI:10.1016/j.paid.2008.11.011]
32. Rahmanian M, Jena S, Samiee S. A cross cultural study of behavioral characteristics in Iranian and Indian opium dependents. J Sci Appl. 2012;1(1):1-11.
33. Rahmanian M. Assessment of antisocial behavior in opium dependents. Ind J Clin Psychol. 2008;35(2):147-55.
34. Rahmanian M, Jena SPK. Cross cultural evaluation of personality characteristics in addicts. J Basic Appl Sci Res. 2013;3(2):356-62.
35. Rahmanian M, Zamani M, Alibazi H. On the Relationship between Attachment Styles and Attitude towards Drugs&58; Moderating Role of Personality Traits. Res Addict. 2015;9(33):121-34.
36. Zargar Y, Najarian B, Naiami A. Investigating the relationship between personality traits (excitement, assertiveness, psychological hardiness), religious attitude and marital satisfaction with opiate addiction preparation. J Educ Sci Psychol. 2008;1(3):120-99.
37. Doustian Y, Bahmani B, A'zami Y, Godini AA. The Relationship between Aggression and Impulsiveness with Susceptibility for Addiction in Male Student. Arch Rehabil. 2013;14(2):102-9.
38. Najjarian B, Davoodi I. Construction and validation of SCL-25 Short Form SCL-90-R. J Psychol. 2001;5(2):136-49.
39. Riahi M, Aliverdinia A, Pourhossein Z. Relationship between Social Support and Mental alth. Soc Welf Q. 2011;10(39):85-121.
40. Massah O, Azkhosh M, Azami Y, Goodiny AA, Doostian Y, Mousavi SH. Students Tendency Toward Illicit Drug Use: The Role of Perceived Social Support and Family Function in Iran. Iran J Psychiatry Behav Sci. 2017;11(2):1-6.
41. Garosi Farshi M. New Approaches to Personality Evaluation. Tabriz: Daniel Publishing; 2001.
42. Habibpour K, Safari Shali R. Comprehensive SPSS Application Guide in Survey Research (Quantitative Data Analysis. Seventh, editor. Tehran: Loya Publishing; 2016.
43. Miller TR, Lestina DC, Smith GS. Injury risk among medically identified alcohol and drug abusers. Alcohol Clin Exp Res. 2001;25(1):54-9. [DOI:10.1111/j.1530-0277.2001.tb02127.x] [PMID]
44. Ashrafi Hafez A, Kazemini T, Shayan S. The relationship between social support and religious orientation with the rate of relapse in methadone maintenance treatment addicts. J Nurs Midwifery Fac Shahid Beheshti Univ. 2014;24(84):35-44.
45. Nikooy Koupas E, Karimi Z, Asoodeh Nalkiashari Z, Younesi J. The Components of Self- Knowledge and Affifiation with Delinquent Peers at Tendency to Addiction Among High Shool Student Girls. Arak Med Univ J. 2017;20(6):94-104.
46. Roshan Qayas K, Mozafari M, Ahmadi A, Khodabandeh H. Study of the causes of women's tendency towards drug and psychotropic drugs and methods of preventing their addiction in Qazvin. J Law Enforce Women Fam Stud. 2017;5(1):39-56.
47. Sartorius N, Leff J, Lopez J, Ibor L, Maj M, Okasha A. Family & Mental Disorders: from burden to empowerment: John WILEY & Sons; 2008.
48. Ghaedamini Harouni G, Bahreini Boroujeni M, MirShah Jaafari S, Sepehri Broujen K. Effectiveness of Four Preventive Methods on Attitudes toward Drug Abuse and Mental Health among High School Boys. J Res Cogn Behav Sci. 2017;7(1):51-64.
49. Kameli D, Hojjat S, Jajarmi M, Abedi A, Kameli T. Comparison between personality traits and copying strategies in Substance dependent men and non-dependent group. J North Khorasan Univ Med Sci. 2013;5(4):813-9.
50. Dermody SS, Cheong J, Manuck S. An evaluation of the stress-negative affect model in explaining alcohol use: the role of components of negative affect and coping style. Subst Use Misuse. 2013;48(4):297-308. doi: 10.3109/10826084.2012.761713 pmid: 23368670 [DOI:10.3109/10826084.2012.761713]
51. Purper-Ouakil D, Cortese S, Wohl M, Aubron V, Orejarena S, Michel G, et al. Temperament and character dimensions associated with clinical characteristics and treatment outcome in attention-deficit/hyperactivity disorder boys. Compr Psychiatry. 2010;51(3):286-92. [DOI:10.1016/j.comppsych.2009.08.004] [PMID]
52. Shaker Dioulagh A, Salahshur Bonab B. The Relationship between Cloninger's Psychobiological Model of Character and Resiliency in Patients with Substance Abuse. Neurosci J Shefaye Khatam. 2017;5(4):57-65. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.5.4.57]
53. Ghobadzadeh S, Masoudi M, Mohammadkhani S, Hasani J. Behavioral, Emotional and Social Factors Related to Addiction. J Soc Health Addict 2017;4(13):13-44.
54. Mamsharifi P, Sohrabi F, Rafezi Z, A'azami Y, Mehradsadr M. Formation of Predictive Model of Addiction Potential Based on the Component of Social Support and Mental Health: Mediating Role of Personality Traits. 12th annual international addiction science congress, 2016.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sohrabi F, Mamsharifi P, Rafezi Z, A'azami Y. Predicting Addiction Potential based on Mental Health, Social Support and Neuroticism and Agreeableness Personality Traits . IJPN. 2019; 6 (6) :57-66
URL: http://ijpn.ir/article-1-1075-fa.html

سهرابی فرامرز، مام شریفی پیمان، رافضی زهره، اعظمی یوسف. پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سلامت روان، حمایت اجتماعی و ابعاد شخصیتی روان‌رنجورخویی و توافق‌پذیری. روان پرستاری. 1397; 6 (6) :57-66

URL: http://ijpn.ir/article-1-1075-fa.htmlدوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of  Psychiatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3937