:: دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1392 ) ::
جلد 1 شماره 3 صفحات 45-53 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر تجربه معنوی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر
زهرا سعیدی طاهری، مینو اسدزندی*، عباس عبادی
، zandi498@yahoo.com
چکیده:   (37868 مشاهده)
مقدمه: تجربه بشری نشان دادهاست هنگامی که بیماری بهخصوص بیماریهای قلبی زندگی انسان را تهدید میکند نیاز به معنویت در او اهمیت زیادی پیدا میکند. بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلبسلیم بر تجربه معنوی بیماران عروق کرونری انجام شد روش: این پژوهش، یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 60 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان بقیها...الاعظم(عج) در سال 1392 انجام گرفت. نمونهها به وسیله نمونهگیری دردسترس مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. برنامه مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلبسلیم از زمان بستری تا زمان ترخیص از بخش برای گروه مداخله اجرا شد. پرسشنامه تجارب معنوی روزانه، زمان بستری و دو ماه بعد در هر دو گروه تکمیل گردید. دادههای پژوهش با آمارههای توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی) و آمارههای استنباطی (کااسکوئر، تیمستقل و زوجی، تحلیل واریانس یک طرفه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS v. ضریب همبستگی پیرسون) و استفاده از نرمافزار 18 .(p<0/ یافتهها: نمره کل تجارب معنوی گروه مداخله بعد از مراقبت معنوی در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنیداری پیدا کرد ( 001 نتیجهگیری: مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلبسلیم، باعث افزایش تجارب معنوی بیماران گردید. در نتیجه با استفاده از این مدل میتوان با دستیابی به آرامش و رهایی از فشارهای روحی و روانی ناشی از بیماری به سازگاری فرد و بهصورت غیر مستقیم به روند درمان فعلی و وضعیت سلامت او کمک کرد
واژه‌های کلیدی: معنویت، بیماری عروق کرونر، مراقبت پرستاری، بخش مراقبت ویژه قلبی
متن کامل [PDF 3081 kb]   (3367 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1392/7/28 | پذیرش: 1392/10/10 | انتشار: 1392/10/10 | انتشار الکترونیک: 1392/10/10


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها