:: دوره 8، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1399 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 118-131 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی آموزش ورزش ذهنی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان شناختی و ترس از خود در افراد دارای بدریخت انگاری بدنی شهرستان اهواز
فهیمه ماهرالنقش ، فرح نادری* ، سعید بختیارپور ، سحر صفرزاده
گروه روان شناسی، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز. ایران. ، nmafrah@yahoo.com
چکیده:   (1607 مشاهده)
مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش ورزش ذهنی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان ­شناختی و ترس از خود در افراد دارای بدریخت انگاری بدنی شهرستان اهواز بود.
روش کار: روش پژوهش، تجربی از نوع آزمایشی میدانی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه گواه و پیگیری بود. نخست تعداد 100 نفر از افرادی که در سال 1398 به خاطر  مساله بدریخت انگاری به مراکز مشاوره شهر اهواز مراجعه کرده بودند به روش داوطلبانه انتخاب شدند، سپس 45 نفرکه از پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن ربیعی و همکاران (1390) بالاترین نمره‌ها را کسب کردند، به روش نمونه‌گیری هدفمند  به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه 15 نفره آزمایش 1،2 و گواه گمارده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­های پریشانی روان­شناختی کسلر و همکاران (2002) و ترس از خود آگویلار و همکاران (2019) بود.
یافته ها: نتایج نشان داد که درمراحل پس آزمون و پیگیری، آموزش ورزش ذهنی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی روان ­شناختی و ترس از خود اثربخش بودند (05/0p< ). همچنین، در مراحل پس آزمون و پیگیری بین اثربخشی دو مداخله بر پریشانی روان­شناختی و ترس از خود تفاوتی مشاهده نشد (05/0p> ).
نتیجه گیری: می­توان از آموزش ورزش ذهنی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش پریشانی روان­شناختی و ترس از خود در اختلال بدریخت انگاری بدنی استفاده نمود.
فهیمه ماهرالنقش
1،  فرح نادری2*، سعید بختیارپور3 ، سحرصفرزاده3
 1 . دانشجوی دکتری گروه روان شناسی، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. ORCID: 0000-0002-1266-8839  
2 . دانشیار گروه روان شناسی، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز. ایران. ORCID: 0000-0001-5801-5967      
3 . استادیار گروه روان شناسی، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز. ایران.  ORCID: 0000-0002-3484-8435
   ORCID: 0000-0002-6571-1829  
* نویسنده مسئول: فرح نادری،  nmafrah@yahoo.com :Email               
واژه‌های کلیدی: بدریخت انگاری بدنی، آموزش ورزش ذهنی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، پریشانی روان شناختی، ترس از خود
متن کامل [PDF 293 kb]   (625 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/1/30 | پذیرش: 1399/5/28 | انتشار: 1399/6/10 | انتشار الکترونیک: 1399/6/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها