:: دوره 8، شماره 5 - ( آذر و دی 1399 ) ::
جلد 8 شماره 5 صفحات 97-107 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط سبک های فرزند پروری مادران با مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی
مهدی شمسی هوجقان ، مسعود بحرینی* ، مریم روانی پور ، راضیه باقر زاده
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، m.bahreini@bpums.ac.ir
چکیده:   (1320 مشاهده)

مقدمه: کمبود مهارت های اجتماعی، روابط بین فردی، رشد شخصیت و سازگاری کودک با محیط را تحت تأثیر قرار می دهد. در این میان، مادر، عضوی از خانواده است که موثرترین نقش را در تعیلم و تربیت کودک ایفا می کند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط سبک های فرزندپروری مادران با مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبستانی شهر بوشهر (1398) بود.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، 550 نفر از  مادران دانش آموزان دبستان های دولتی و غیر انتفاعی شهر بوشهر که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند از نظر سبک های فرزند پروری و مهارت های اجتماعی فرزندان مورد ارزیابی قرارگرفتند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه سبک فرزندپروری بامریند و پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون جمع آوری شد. تحلیل داده ها با کمک شاخص های آمار توصیفی و نیز آزمون های آمار استنباطی  آنالیز رگرسیون تک متغیره  و چند متغیره در سطح معنی داری زیر 05/0 انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد از  بین سه سبک فرزندپروری، سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با مهارت اجتماعی رابطه آماری مستقیم و معنی‌دار داشت (004/0 = P،135/0=β). سطح تحصیلات بالاتر از لیسانس پدر با مهارت اجتماعی کودک ارتباط آماری معکوس و معنی‌دار داشت(004/0=P ،266/0- =β).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سبک فرزند پروری مقتدرانه به دلیل اینکه بر پایه حفظ محدویت ها همراه با  اعتدال، تعامل و صمیمیت می باشد منجر به سطوح مناسبی از استقلال و ارتباط دو سویه کودک و والدین می شود. نتایج این مطالعه، می تواند توجه برنامه ریزان و مجریان بهداشت عمومی جامعه و خانواده را به نقش مهمی که سبک فرزندپروری مادران در ارتقای مهارت اجتماعی کودکان دارد به خود جلب نماید .
واژه‌های کلیدی: سبک فرزند پروری مادران، کودکان دبستانی، مهارت های اجتماعی.
متن کامل [PDF 257 kb]   (118 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/6/2 | پذیرش: 1399/9/9 | انتشار: 1399/9/10 | انتشار الکترونیک: 1399/9/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 5 - ( آذر و دی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها