:: دوره 1، شماره 2 - ( تابستان 1392 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 1-10 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر تور آشناسازی با رویه آنژیوگرافی براضطراب و رضایتمندی بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر
خانم دکتر شکوه ورعی، آقای صالح کشاورز* ، آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، آقای مرتضی شمسی زاده، آقای دکتر انوشیروان کاظم نژاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران ، salehkeshavarzy@gmail.com
چکیده:   (18299 مشاهده)
مقدمه: بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ درسراسر جهان می باشد. علیرغم درمان های دارویی، بعضی از بیماران جهت تشخیص انسداد عروق کرونر نیازمند آنژیوگرافی بوده و این روش قطعی ترین روش تشخیصی به شمار می رود. آنژیوگرافی اثرات زیادی بر اضطراب بیماران داشته و رضایتمندی بیماران از فرایند درمانی و مراقبتی را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف تاثیر تور آشناسازی با رویه آنژیوگرافی براضطراب و رضایتمندی بیماران کاندید آنژیوگرافی در سال 91-1390 انجام شد. روش: دراین مطالعه تجربی، 148 بیمار کاندید آنژیوگرافی با روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. تخصیص بیماران به دو گروه به روش تخصیص تصادفی بلوکی انجام شد. بیماران گروه مداخله علاوه بر آموزش های روتین بخش، در قالب تور آشناسازی، به واحد آنژیوگرافی برده شدند. اضطراب بیماران در سه نوبت حین بستری، یک ساعت قبل از آنژیوگرفی و زمان ترخیص سنجیده و رضایتمندی آنها نیز حین ترخیص سنجیده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، اضطراب آشکار اشپیلبرگر و مقیاس مقیاس دیداری آنالوگ بود. اطلاعات بدست آمده با نرم افزار SPSSv.20 و با آزمون کای دو و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین امتیاز اضطراب بین دو گروه قبل از مداخله اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد(756/0=p). پس برگزاری تور آشناسازی در گروه مداخله میانگین اضطراب به طورمعنی داری درمقایسه با گروه کنترل کاهش یافت (001/0p<). هم چنین میانگین نمره رضایتمندی بیماران هنگام ترخیص در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در سطح بالاتری بود که از نظر آماری این اختلاف معنادار بود(001/0p<). نتیجه گیری: تور آشناسازی در بیماران کاندید آنژیوگرافی منجر به کاهش اضطراب و افزایش رضایتمندی آنها می شود، لذا استفاده از این رویکرد آموزشی در بیماران کاندیدآنژیوگرافی توصیه می شود.
واژه‌های کلیدی: آنژیوگرافی، تور آشناسازی، اضطراب، رضایتمندی
متن کامل [PDF 528 kb]   (3591 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۲/۲/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۲/۶/۸ | انتشار: ۱۳۹۲/۶/۸ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۲/۶/۸


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 2 - ( تابستان 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها