:: دوره 5، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 1-6 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سبکهای فرزندپروری زنان شاغل در بیمارستان و برخی متغیرهای مرتبط در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 1393
زهرا کریمی* ، شایسته صالحی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
چکیده:   (1899 مشاهده)

مقدمه: شیوه‌های فرزندپروری والدین از مهمترین و بنیادی‌ترین عوامل شکل گیری شخصیت کودکان می‌باشد که متأثر از عوامل مختلفی ازجمله وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تجارب شغلی والدین و غیره می‌باشد. لذا باتوجه به ویژگیهای شغلی زنان شاغل در بیمارستان، پژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای فرزندپروری زنان شاغل در بیمارستان و برخی متغیرهای مرتبط با آن در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 1393 انجام گردید.

روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی می‌باشد که درآن تعداد 202 نفر از زنان شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان در سال 1393 که کودک 11-1 ساله داشتند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مناسب از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه نشان داد که شرکت کنندگان بالاترین میانگین نمره را در سبک فرزندپروری اقتدارمنطقی کسب نمودند (2/4 ± 4/32)، و پایین‌ترین میانگین مربوط به سبک استبدادی بود (6 ± 78/16). از میان متغیرهای مورد بررسی، سن، سابقه کار و تعداد فرزند با نمره سبک فرزندپروری سهلگیرانه رابطه معکوس داشت همچنین بین تحصیلات و نمره سبک فرزندپروری سهلگیرانه رابطه مستقیم وجود داشت.

نتیجه گیری: با توجه به ویژگیهای شغلی کار در بیمارستان و همچنین نقش اساسی مادران در پرورش فرزندان ضروری است علاوه بر آموزش و ارتقاء مهارتهای فرزندپروری، تسهیلات و اقدامات لازم در زمینه تعدیل حجم و ساعات کاری زنان شاغل در بیمارستان صورت پذیرد.

واژه‌های کلیدی: فرزندپروری، زنان شاغل، بیمارستان
متن کامل [PDF 384 kb]   (596 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۶ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۳/۶XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها