:: دوره 5، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1396 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 37-47 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر هوش شخصی و هوش بدنی بدنی بر علایم اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن
مظفر غفاری، محمد نریمانی*، سجاد بشرپور، نادر حاجلو
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، mozaffar.ghaffari@yahoo.com
چکیده:   (2547 مشاهده)
مقدمه: هوش شخصی و بدنی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر علایم اضطراب اجتماعی هستند و می‎توانند نقش اساسی در کاهش عمل زیبایی بدن داشته باشند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر هوش شخصی و بدنی بر علایم اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن انجام شد.
روش کار: روش پژوهش آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بوده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 48 نفر از متقاضیان مراجعه کننده به مراکز عمل زیبایی بدن شهرستان تبریز در سال 1395 بودند که به روش تصادفی به سه گروه آموزش هوش شخصی، آموزش هوش بدنی و گروه گواه اختصاص داده شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه هوش شخصی مایر و همکاران، مقیاس هوش بدنی اندرسون و مقیاس اضطراب اجتماعی کانور و همکاران استفاده شد. سپس داده‎ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس آمیخته، آزمون تعقیبی توکی و بنفرونی از طریق نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) مورد تحلیل قرار گرفتند. میزان P کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: آموزش‌های هوش شخصی و هوش بدنی در کاهش اضطراب اجتماعی (810/0 = Partial Eta2؛ 93/95=F؛ 000/0 > P)، ترس (565/0 = Partial Eta2؛ 23/29 = F؛ 000/0 > P)، اجتناب (830/0 = Partial Eta2؛ 19/110=F؛ 000/0 > P) و ناراحتی فیزیولوژیک اضطراب اجتماعی (663/0 = Partial Eta2؛ 29/44 = F؛ 000/0 > P) متقاضیان عمل زیبایی بدن اثربخش بوده¬اند. اما بین اثربخشی این دو مداخله در بهبود اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن، تفاوت معنی-دار به دست نیامد.
نتیجه گیری: با توجه به اثر بخشی آموزش‌های هوش شخصی و هوش بدنی در کاهش اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن، به نظر می‌رسد آموزش‌های هوش شخصی و هوش بدنی باعث کاهش گرایش متقاضیان به عمل زیبایی بدن می‌شوند.

 
واژه‌های کلیدی: هوش شخصی، هوش بدنی، اضطراب اجتماعی، متقاضیان، عمل زیبایی
متن کامل [PDF 1058 kb]   (837 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۵/۱۶XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها