:: دوره 5، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1396 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 7-14 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه فشار مراقبتی، استرس، اضطراب و افسردگی در مراقبت کنندگان بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امام رضا (ع) شهر بجنورد
زهره صفائیان، سیما سادات حجازی ، الهه دلاور، طوبی حسینی عزیزی، مهدی حارث آبادی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران ، s.hejazi@nkums.ac.ir
چکیده:   (2077 مشاهده)
مقدمه: بیماری سرطان و اثرات ناشی از آن صرفاً محدود به بیمار نبوده بلکه اثرات وسیعی را بر زندگی مراقبت کنندگان بجا می‌گذارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه فشار مراقبتی، استرس، اضطراب و افسردگی در مراقبت کنندگان بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امام رضا شهر بجنورد صورت گرفته است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی،100 نفر از مراقبت کنندگان اصلی بیماران سرطانی بیمارستان امام رضا شهر بجنورد به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه فشار مراقبتی و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس بود که اعتبار و پایایی آنها در مطالعات مختلف تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری همچون مجذور کای و تی تست با به کارگیری نرم افزار 16 SPSS صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره کلی فشار مراقبتی و استرس، اضطراب و افسردگی به ترتیب 36/19± 79/29 و 88/19 ± 46/74 حاصل شد. همبستگی بین میانگین کلی نمره فشار مراقبتی و میانگین نمره استرس (629/0) اضطراب (569/0) و افسردگی (598/0) مثبت و معنی دار بود (05/0 > P).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیش از نیمی از مراقبت کنندگان بیماران سرطانی فشار مراقبتی شدید و بسیار شدیدی را تجربه می‌کنند اما علی رغم تجربه فشار مراقبتی شدید، از نظر وضعیت روانی در موقعیت قابل قبولی به سر می‌برند. ارزیابی مراقبت کنندگان اصلی توسط اعضا تیم درمانی و تدوین برنامه‌های توانبخشی خانواده محور ضروری به نظر می‌رسد.

 
واژه‌های کلیدی: فشار مراقبتی، استرس، اضطراب، افسردگی، مراقبت کننده، سرطان.
متن کامل [PDF 630 kb]   (1115 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۱۶XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها