:: دوره 5، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1396 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 15-21 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس ذهن آگاهی و باورهای غیرمنطقی
حمیدرضا صمدی فرد ، محمد نریمانی
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، hrsamadifard@ymail.com
چکیده:   (2218 مشاهده)
مقدمه: یکی از حوزه‌های مهم سلامت سالمندان، بعد روانی است که نیازمند توجه خاص و پیشگیری از اختلالاتی نظیر اضطراب در آنان است. اضطراب مرگ به عنوان ترس غیرعادی از مردن، سازگاری کارآمد را تضعیف می‌کند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس ذهن آگاهی و باورهای غیر منطقی صورت پذیرفت.
روش کار: این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه سالمندان مرد بالای 60 سال شهرستان اردبیل در سال 1395 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 110 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها، از ابزارهای ذهن آگاهی (MASS)، باور غیرمنطقی (IBT-A) و مقیاس اضطراب مرگ (DAS) استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین ذهن آگاهی و باورهای غیرمنطقی با اضطراب مرگ در بین سالمندان رابطه معناداری وجود داشت. هم چنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد ذهن آگاهی 35/0- و باورهای غیرمنطقی 29/0 اضطراب مرگ سالمندان را پیشبینی می‌کنند (05/0 > P).
نتیجه گیری: می‌توان نتیجه گرفت که ذهن آگاهی و باورهای غیرمنطقی در زمره متغیرهای مرتبط با اضطراب مرگ سالمندان بوده و توانایی پیش بینی آن را دارند.

 
واژه‌های کلیدی: اضطراب مرگ، سالمند، ذهن آگاهی، باور غیرمنطقی
متن کامل [PDF 423 kb]   (1737 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۱۶XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها