:: دوره 8، شماره 5 - ( آذر و دی 1399 ) ::
جلد 8 شماره 5 صفحات 78-86 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش روانی گروهی بر میزان اضطراب مراقبین اصلی بیماران دوقطبی
محمد مرادی بگلویی ، حسین جاودانی ، سمیه اسماعیلی* ، سعید شهسواری
دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ، s.esmseeli.1511@gmail.com
چکیده:   (595 مشاهده)
مقدمه :اعضای خانواده بیماران روانی اغلب احساس ناتوانی و تجربه دیسترس، اضطراب، افسردگی و مشکلات اقتصادی دارند.هدف این مطالعه تعیین تأثیر مداخلات آموزشی گروهی بر میزان اضطراب مراقبین اصلی بیماران مبتلابه اختلال دوقطبی نوع یک در اولین بار بستری می‌باشد.
روش کار: پژوهش حاضر یک کار آزمایی بالینی با گروه شاهد و به روش نمونه‌گیری آسان (در دسترس) انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه برابر آزمایشی (32 نفر) و شاهد (32 نفر) جای‌گیری شد. محقق   برای گردآوری داده‌ها دو پرسشنامه‌ی داده‌های دموگرافیک و پرسشنامه‌ی اضطراب بک در 2 مرحله که شامل پیش از انجام مداخله و پس از انجام مداخله استفاده شد و از هر دو گروه، تقاضا شد، در جلسه‌ای حضور یابند و به‌صورت گروهی پس‌آزمون (پرسشنامه اضطراب بک) را تکمیل کنند.جلسه آموزشی، حمایتی برای گروه‌های آزمون با حضور مراقب اصلی، هفته‌ای دو جلسه و هر جلسه به مدت 90 دقیقه برگزار گردید. در طی هشت جلسه مداخلات روانی آموزشی گروهی را دریافت کردند و گروه کنترل پس از پیش‌آزمون در این مدت هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. برای آنالیز داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و نیز مقدار p-value<0.05 استفاده شد.
یافته ها:میانگین میزان اضطراب در گروه آزمایش در پیش آزمون 44/37 با انحراف معیار 76/11 و در گروه گواه 53/29 با انحراف معیار 89/8 بود. میانگین میزان اضطراب در گروه آزمایش در پس آزمون 22/12 با انحراف معیار 84/7 و در گروه گواه 41/28 با انحراف معیار 10/9 بود. میانگین میزان اضطراب در گروه آزمایش در پیگیری 69/6 با انحراف معیار 81/4 و در گروه گواه 31/27 با انحراف معیار 44/9 بود.
نتیجه گیری: مداخله آموزش روانی گروهی طراحی‌شده‌ای که در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفته توانسته است تغییرات مطلوبی در آگاهی مراقبین در رابطه با مراقبت از بیماران مبتلابه اختلال دوقطبی نوع I ایجاد نماید
 
واژه‌های کلیدی:  اضطراب، اختلال دوقطبی، آموزش روانی خانواده
متن کامل [PDF 263 kb]   (184 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/5/25 | پذیرش: 1399/9/10 | انتشار: 1399/9/10 | انتشار الکترونیک: 1399/9/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 5 - ( آذر و دی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها