نشریه روان پرستاری- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نام خدا

با عنایت خداوند تبارک و تعالی، بمنظور ارتقای حرفه روان پرستاری و روان پرستاری حرفه ای انجمن علمی پرستاری ایران اقدام به چاپ مجله روان پرستاری نمود تا این نیاز جامعه روان پرستاری برطرف گردد، لازم بذکر است که با ییش از 50 سال سابقه حرفه روان پرستاری  در ایران ، هنوز مجله ای در این زمینه چاپ نشده است و انشاا... این اقدام انجمن علمی پرستاری  نقطه عطفی در ارتقای علمی و عملی این عزیزان و ارتقای مراقبتهای تخصصی از مددجویان روانی و خانواده های آنها باشد.

 مجله علمی پژوهشی روان پرستاری مقالات مرتبط با روان پرستاری، پرستاری توانبخشی روانی، پرستاری بهداشت روانی، روان پرستاری بالینی، آموزش روان پرستاری، مدیریت روان پرستاری، روان پزشکی در روان پرستاری، روانشناسی در روان پرستاری، جامعه شناسی در روان پرستاری، مردم شناسی در روان پرستاری و سایر مقالات مرتبط به چاپ می‌رساند. امید است این اقدام مورد قبول ایزد منان و کلیه همکاران گرامی قرار گیرد.  

نشانی مطلب در وبگاه نشریه روان پرستاری:
http://ijpn.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب