نشریه روان پرستاری- اطلاعات تماس
ارتباط با ما:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تماس با ما:

صاحب امتیاز : انجمن علمی پرستاری ایران

سردبیر و مدیر مسئول: دکتر مسعود فلاحی خشکناب

 مدیر اجرایی و معاون سردبیر: آقای محمد رضا شیخی

کارشناس نشریه : سرکار خانم پورولی، برای امور پیگیری مقالات و یا فست ترک با سرکار خانم پورولی ایمیل akram.pourvali@ymail.com و تلفن 66592535 در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل تماس بگیرید.

پست الکترونیکی:پ email: info@ijpn.ir

تلفکس: 66592535

آدرس: تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، دفتر انجمن علمی پرستاری ایران

نشانی مطلب در وبگاه نشریه روان پرستاری:
http://ijpn.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب