:: دوره 11، شماره 4 - ( مهر و آبان 1402 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 32-23 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط افکار خودکشی با خودانتقادی و افسردگی در دانشجویان کارشناسی پرستاری
پریسا امیری مصور ، فرشید شمسائی ، عفت صادقیان ، لیلی تاپاک ، لطیف مرادویسی*
دانشگاه علوم پزشکی همدان ، l.moradveisi@umsha.ac.ir
چکیده:   (1814 مشاهده)
مقدمه: خودکشی از مهــمترین شاخص‌های بهــداشت روانی افراد جامعه و بالاخص در میان  جوانان است که با مولفه های مختلفی در ارتباط می باشد لذا این مطالعه با هدف ارتباط افکار خودکشی با خودانتقادی و افسردگی در دانشجویان کارشناسی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفته است.
روش کار: در این مطالعه مقطعی-همبستگی 371 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  همدان در سال نحصیلی 1401 بصورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل، پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، مقیاس افکار خودکشی بک، مقیاس سطوح خودانتقادی و پرسشنامه افسردگی بک بود که به صورت خودگزارشی تکمیل گردیدند. از طریق نرم افزار  spss22 و آمار توصیفی(میانگین وانحراف معیار) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) صورت گرفت.
یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که بین افکار خودکشی و افسردگی ارتباط قوی، مثبت و معنادار وجود داشت(001/0>p) همچنین در تست تحلیلی رگرسیون چند متغیره، متغیرمستقل افسردگی به طور معناداری، پیش بین افکار خودکشی بود(001/0>p). اما بین افکار خودکشی با خودانتقادی ارتباط معنی دار وجود نداشت(05/0<p) و در رگرسیون چند متغیره، متغیرمستقل خودانتقادی به طور معناداری، پیش بین افکار خودکشی بود(05/0>p).
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان میدهد افکار خودکشی در بین دانشجویان پرستاری از فروانی بالایی برخوردار است که با  مولفه هایی مانند افسرگی و افکار خودانتقادی ارتباط دارد. ارزیابی سلامت روان دانشجویان پرستاری و اجرای مداخلات بهداشت روان برای حمایت از این گروه آسیب‌پذیر بسیار مهم است.
واژه‌های کلیدی: خودکشی، افسردگی، خودانتقادی، دانشجوی پرستاری
متن کامل [PDF 272 kb]   (458 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1402/4/11 | پذیرش: 1402/7/10 | انتشار: 1402/7/10 | انتشار الکترونیک: 1402/7/10XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 4 - ( مهر و آبان 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها