:: دوره 4، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1395 ) ::
جلد 4 شماره 3 صفحات 1-7 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر برنامه ذهن آگاهی بر استرس درک شده مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به آلزایمر
محمدعلی حسینی، مسعود فلاحی خشکناب، فرحناز محمدی شاهبلاغی، سمیرا محمدظاهری آرتیمانی، پوریا رضا سلطانی، محمد سعید خانجانی*
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران ، Saeedkh76@yahoo.com
چکیده:   (4926 مشاهده)

مقدمه: مراقبت از بیماران آلزایمر، سخت‌ترین نوع مراقبت است و می‌تواند سبب بروز استرس، خستگی و اختلالات روانی در آنان شود که ضروری است در جهت کاهش استرس بر مراقبین اقداماتی صورت پذیرد. بر این اساس این مطالعه با هدف تعیین تأثیر برنامه ذهن آگاهی بر استرس درک شده مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به آلزایمر مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران انجام شد.

روش کار: این پژوهش از مطالعات نیمه تجربی دو گروهی قبل و بعد بود، که در آن 60 نفر از مراقبین اصلی بیماران مبتلا به آلزایمر، مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران واقع در شهر تهران در سال 1392، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند؛ این افراد به شکل تصادفی ساده در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. برای گروه مداخله برنامه ذهن آگاهی در 6 جلسه هفتگی به مدت 2 ساعت در هرجلسه اجرا شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه استرس درک شده کوهن، کامارک، مرملستین قبل و یک هفته پس از پایان مداخله جمع آوری و با استفاده از آزمون‌های تی مستقل و تی زوجی در سطح معناداری 0/05تحلیل شدند.

یافته‌ها: پس از انجام برنامه ذهن آگاهی، میانگین استرس درک شده در گروه مداخله از (6/42± 33/30) به (5/26± 25/43) تقلیل یافت، که نشان دهنده کاهش معنی دار استرس در این گروه بود (0/05> P). در حالی که در گروه شاهد این میزان قبل و پس از انجام مداخله (6/38± 31/60) به (5/05± 32/85) اختلاف معنی داری نداشت (05/0 < P).

نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش حاکی از کاهش استرس درک شده در گروه مداخله داشت بدین معنی که برنامه ذهن آگاهی در جهت کاهش استرس مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر مؤثر می‌باشد وکاربرد آن برای سایر مراقبین نیز پیشنهاد می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: بیماری آلزایمر، ذهن آگاهی، سالمند، مراقب
متن کامل [PDF 603 kb]   (1589 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۲ | انتشار: ۱۳۹۵/۹/۲ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۵/۹/۲XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها