[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 4 - ( مهر و آبان 1396 ) ::
جلد 5 شماره 4 صفحات 34-43 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روانشناختی و متابعت درمانی بیماران کرونر قلبی
مارال رهنما، ایلناز سجادیان* ، امیر رئوفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران ، i.sajjadian@khuisf.ac.ir
چکیده:   (2190 مشاهده)
مقدمه: پریشانی روانشناختی و عدم متابعت درمانی همواره مشکلی مهم در بیماران کرونر قلبی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روانشناختی و متابعت درمانی در بیماران کرونر قلبی شهر اصفهان انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه بوده است. بدین منظور از بین کلیه بیماران مبتلا به کرونر قلبی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های قلب شهر اصفهان در بازه زمانی تابستان و پاییز 1394، دو مرکز مشخص و 30 نفر از بیماران کرونر قلبی به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). آزمودنی‌ها قبل و بعد از مداخله و یک ماه بعد در مرحله پیگیری به مقیاس‌های پژوهش شامل پریشانی روانشناختی و متابعت درمانی پاسخ دادند. آزمودنی‌های گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. اما بر گروه کنترل هیچ مداخله‌ای صورت نگرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پریشانی روانشناختی (افسردگی، اضطراب و استرس) و متابعت درمانی تفاوت معنادار وجود دارد (05/0 > P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان برای بهبود پریشانی روانشناختی و متابعت درمانی بیماران کرونر قلبی از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سود جست.

 
واژه‌های کلیدی: پریشانی روانشناختی؛ متابعت درمانی؛ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بیماران کرونر قلبی
متن کامل [PDF 279 kb]   (859 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۸ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۷/۱۸
فهرست منابع
1. 1.American Heart Association. International Cardiovascular Disease Statistics, Cardiovascular Disease. Avalable at:http://www.sld.cu/galerias/pdf/servicios/hta/international_ cardiovascular_disease_statistics.pdf. Assessed November, 2013.
2. 2. Marmot M, Jenkins D, Bosma H, Hemingway H, Brunner E, Stansfeld S. Contribution of job control and there risk factor to social variations in coronary heart disease incidence. Lancet. 1997; 350(9073):235-239. [DOI:10.1016/S0140-6736(97)04244-X]
3. 3. Stansfeld SA, Fuhrer R, Shipley MJ. Psychological distress as a risk factor for coronary heart disease in the Whitehall II study. Int J Epidemiol. 2002; 31:248–255. [DOI:10.1093/ije/31.1.248] [PMID]
4. 4. Honarmand N, Fahimi M, Jamalomodi N, Izanloo M, Goodarzi P. Comparison of cognitive emotion regulation strategies among coronary artery patients and healthy controls. Journal of Social Issues and Humanities. 2015; 3(2):125-128.
5. 5. Gross J, Levenson R. Hiding Feelings: The acute effects of inhibiting negative and positive emotion. J Abnorm Soc Psychol. 1997;1(7):95-103. [DOI:10.1037/0021-843X.106.1.95]
6. 6. Gross JJ. Emotion regulation: Taking stock and moving forward. Emotion. 2013;13(3):359-365. [DOI:10.1037/a0032135] [PMID]
7. 7. Khoosfi H, Monirpoor B, Birashk B, Peighambari MMA comparative study of pers sonality factors, stressful life events, and social support in coronary heart patients and non-patients. Contemporary Psychology. 2007; 2(1):41-48.
8. 8. Pelle AJM, Denollet J, Zwisler, AD, Pedersen S.S. Overlap and distinctiveness of psychological risk factors in patients with ischemic heart disease and chronic heart failure: are we there yet?. J Affect Disord. 2009;113(12): 150-156. [DOI:10.1016/j.jad.2008.05.017] [PMID]
9. 9. Rasul F, Stansfeld SA, Hart CL, Davey Smith G. Psychological distress, physical illness, and risk of coronary heart disease. J Epidemiol Community Health. 2005;59:140–145. [DOI:10.1136/jech.2004.019786] [PMID] [PMCID]
10. 10. Leyro T, Zvolensky M, Bernstein A. Distress tolerance and psychopathological symptoms and disorders: a review of the empirical literature among adults. Psychological bulletin. 2010; 136(4): 576-578. [DOI:10.1037/a0019712] [PMID] [PMCID]
11. 11. Poshtchaman Z, Jadid Milani M, Atashzadeh Shoorideh F, Akbarzadeh BaghebanA. Assessing patient adherence to treatment after coronary artery bypass graft. J Sabzevar Univ Med Sci. 2014;22(4):668-674.
12. 12. Rafii F, Soleimani M, Naiemeh SFA model of ptient participation with chronic disease in nursing care.J Koomesh. 2011; 3(39):293-304.
13. 13. Zarani F, Besharat MA, Sadeghian S, Sarami Gh. The effectiveness of information motivation behavioral skills model in promoting adherence in CABG patients. J Health Psychol. 2010; 15(6): 828-837. [DOI:10.1177/1359105309357092] [PMID]
14. 14. Maeda U, Shen BJ, Schwaz ER, Farrell KA, Mallon S. Self-efficacy mediates the association of social support and depression with treatment adherence in heart failure patients. Int J Behav Med. 2013;20(1): 88-96. [DOI:10.1007/s12529-011-9215-0] [PMID]
15. 15. Hashem Dabaghian F, Karbaksh M, Soheili Khah S, Sedaghat M. Drug compliance in patients with type 2 diabetes mellitus in Shariati and Imam Khomeini hospitals. J Payesh. 2005;4(2):103-113.
16. 16. Parsa- Yekta Z, Zakeri Moghaddam M, Mehran A. Study of medication compliance of patients with coronary heart diseases and associated factors. J Hayat. 2003; 3(14): 34-41.
17. 17. Rafiee-Vardanjani L, Parvin N, Mahmoodi Shan GH, Molaie E, Shariati A, Hasheminia MA. Adherence to hemodialysis treatment and some related factors in hemodialysis patients admitted in Shahrekord Hajar Hospital. Int. J. Nurs. Midwifery.2013; 2 (4): 17-25.
18. 18. Heydari A, Ziaee ES, Ebrahimzade S. The Frequency of Rehospitalization and Its Contributing Factors in Patient with Cardiovascular Diseases Hospitalized in Selected Hospitals in Mashhad In 2010. Quarterly of Horizon of Medical Sciences. 2011;17(20):65-71.
19. 19 Hayes S C., Luoma J., Bond F., Masuda A., & Lillis J. Acceptance and commitment therapy: Model, processes, and outcomes. Behav Res Ther. 2006; 44(1), 1-25. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006] [PMID]
20. 20. Sheydayi Aghdam Sh, Shamseddini lory S, Abassi S,Yosefi S, Abdollahi S, Moradi joo, M. The effectiveness of treatment based on acceptance and commitment in reducing distress and inefficient attitudes in patients with MS. J Consult Clin Psychol. 2014; 9 (34): 57-66.
21. 21. Anvari MH, Ebrahimi A, Neshatdoost HT, Afshar H, Abedi A. The Effectiveness of Group-Based Acceptance and Commitment Therapy on Pain-Related Anxiety, Acceptance of Pain and Pain Intensity in Patients with Chronic Pain. J Isfahan Med Sch. 2014; 32(259):1-10.
22. 22. Kakabraee K, and Sabour S. The Effectiveness of Acceptance Cmitment Therapy on Depression, Stress and Indicators on pain in Women with Chronic pain. J Rehabil Res in Nursing. 2016;2(4):1-9.
23. 23. Hor M, Aghaei A, Abedi A, Attari A. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on depression in patients with type 2 diabetes. J Res Behav Sci .2013; 11(2): 121-128.
24. 24. Sahebi A, Salary R. Asghari MJ. Validation of Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) for an Iranian Population. J Iran Psychol. 2005; 4)14):229-312.
25. 25. Lovibond PF, Lovibond SH. The Structure of Negative Emotional States: Comparison of Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behav Res Ther.1995; 33(18): 335-343. [DOI:10.1016/0005-7967(94)00075-U]
26. 26. Morisky DE, Ang A, Krousel-Wood M, Ward H. Predictive validity of a medication adherence measure for hypertension control. J Clin Hypertens.2008; 10(5): 348–54. [DOI:10.1111/j.1751-7176.2008.07572.x]
27. 27.Ghanei Gheshlagh R, Ebadi A,Veisi Raygani AK, Nourozi Tabrizi K, Dalvandi A, Mahmoodi H. Determining Concurrent Validity of the Morisky Medication Adherence Scale in Patients with Type 2 Diabetes. J Rehabil Res in Nursing.2015;1(3):24-32.
28. 28. Hayes SC, Strosahl KDA practical Guide to Acceptance and commitment Therapy. New York. Springer Science and Business Media Inc. 2010; p 395.
29. 29. Baumann LC, Dang TT. Helping patients with chronic conditions overcome barriers to self-care. J Nurse Pract.2012; 37(3): 32-38. [DOI:10.1097/01.NPR.0000411104.12617.64] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahnama M, Sajjadian I, Raoufi A. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Distress and Medication Adherence of Coronary Heart Patients. IJPN. 2017; 5 (4) :34-43
URL: http://ijpn.ir/article-1-942-fa.html

رهنما مارال، سجادیان ایلناز، رئوفی امیر. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روانشناختی و متابعت درمانی بیماران کرونر قلبی. روان پرستاری. 1396; 5 (4) :34-43

URL: http://ijpn.ir/article-1-942-fa.htmlدوره 5، شماره 4 - ( مهر و آبان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of  Psychiatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3855