[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) ::
جلد 6 شماره 6 صفحات 9-17 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی اختلال خوردن دانشجویان پرستاری بر اساس ناگویی هیجانی، سبک‌های مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجان
آزیتا امیرفخرایی ، سنا رضایی ، زهرا دشت‌بزرگی*
گروه روانشناسی شخصیت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران ، zahradb2000@yahoo.com
چکیده:   (485 مشاهده)
مقدمه: در سال‌های اخیر اختلال خوردن یه‌عنوان یک اختلال روانی-اجتماعی افزایش چشمگیری داشته و این اختلال نقش مهمی در افت سلامت جسمی و روانی دارد. این پژوهش با هدف پیش‌بینی اختلال خوردن دانشجویان پرستاری بر اساس ناگویی هیجانی، سبک‌های مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آنان 210 دانشجو (29 مرد و 181 زن) با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه‌های اختلال خوردن، ناگویی هیجانی، سبک‌های مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجان را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-21 و با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به‌شیوه گام‌به‌گام تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ناگویی هیجانی (173/0=r)، سبک مقابله اجتناب‌مدار (198/0=r) و راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان (465/0=r) با اختلال خوردن دانشجویان پرستاری رابطه معنادار مثبت و سبک مقابله مساله‌مدار (376/0-=r) و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان (541/0-=r) با اختلال خوردن دانشجویان پرستاری رابطه معنادار منفی داشتند. همچنین متغیرهای راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان، راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و سبک مقابله مساله‌مدار به‌طورمعناداری توانستند 5/45 درصد از تغییرات اختلال خوردن دانشجویان پرستاری را پیش‌بینی کنند که در این پیش‌بینی سهم راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان بیشتر از سایر متغیرها بود (05/0>p).
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از نقش و اهمیت متغیرهای راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و سبک مقابله مساله‌مدار در پیش‌بینی اختلال خوردن دانشجویان پرستاری بود. بنابراین مشاوران و درمانگران باید به نشانه‌های متغیرهای مذکور توجه کرده و بر اساس آنها برنامه‌های مناسبی برای کاهش اختلال خوردن دانشجویان پرستاری طراحی و اجرا کنند.
 
واژه‌های کلیدی: اختلال خوردن، دانشجویان پرستاری، ناگویی هیجانی، سبک‌های مقابله‌ای، تنظیم شناختی هیجان
متن کامل [PDF 1469 kb]   (313 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۸
فهرست منابع
1. 1. Nicholls R, Perry L, Duffield C, Gallagher R, Pierce H. Barriers and facilitators to healthy eating for nurses in the workplace: an integrative review. J Adv Nurs 2017; 73(5): 1051-65. [DOI:10.1111/jan.13185] [PMID]
2. Boisseau CL. Identification and management of eating disorders in gynecology: menstrual health as an underutilized screening tool. Am J Obetet Gynecol 2016; 215(5): 572-8. [DOI:10.1016/j.ajog.2016.07.009] [PMID]
3. Goldschmidt AB, Wall MM, Choo TJ, Evans EW, Jelalian E, et al. Fifteen-year weight and disordered eating patterns among community-based adolescents. Am J Prev Med 2018; 54(1): 21-9. [DOI:10.1016/j.amepre.2017.09.005] [PMID] [PMCID]
4. Moessner M, Fassnacht DB, Bauer S. Online assessment of eating disorders: the clinical and research inventory for eating disorders (CR-EAT). Ment Health Prev 2015; 3(4): 170-7. [DOI:10.1016/j.mhp.2015.08.001]
5. Cook B, Leininger L. The ethics of exercise in eating disorders: Can an ethical principles approach guide the next generation of research and clinical practice? J Spo Health Sci 2017; 6(3): 295-8. [DOI:10.1016/j.jshs.2017.03.004] [PMID] [PMCID]
6. Cicmil N, Eli K. Body image among eating disorder patients with disabilities: a review of published case studies. Body Image 2014; 11(3): 266-74. [DOI:10.1016/j.bodyim.2014.04.001] [PMID]
7. Pinna F, Sanna L, Carpiniello B. Alexithymia in eating disorders: therapeutic implications. Psychol Res Behav Manage 2015; 8: 1-15. [PMID]
8. Serafini G, Gonda X, Pompili M, Rihmer Z, Amore M, Engel-Yeger B. The relationship between sensory processing patterns, alexithymia, traumatic childhood experiences, and quality of life among patients with unipolar and bipolar disorders. Child Abuse Neglect 2016; 62: 39-50. [DOI:10.1016/j.chiabu.2016.09.013] [PMID]
9. Loas G, Baelde O, Verrier A. Relationship between alexithymia and dependent personality disorder: A dimensional analysis. Psychiat Res 2015; 225(3): 484-8. [DOI:10.1016/j.psychres.2014.11.062] [PMID]
10. DiStefano RA, Koven NS. Dysfunctional emotion processing may explain visual memory deficits in alexithymia. Pers Indiv Differ 2012; 52(5): 611-5. [DOI:10.1016/j.paid.2011.12.007]
11. Westwood H, Kerr-Gaffney J, Stahl D, Tchanturia K. Alexithymia in eating disorders: systematic review and meta-analyses of studies using the Toronto alexithymia scale. J Psychosom Res 2017; 99: 66-81. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2017.06.007] [PMID] [PMCID]
12. Khodabakhsh MR, Kiani F. [The mediator role of emotion regulation difficulties in relationship between alexithymia and disordered eating behaviors among students Allameh Tabataba'i University, Iran]. Qom Univ Med Sci J 2016; 10(2): 44-51. (Persian)
13. Khodabakhsh MR, Kiani F. [The role of depressive symptoms and alexithymia in predicting disordered eating behavior among female students]. J Commu Health 2014; 8(3): 27-36. (Persian)
14. Wonderlich-Tierney AL, VanderWal JS. The effects of social support and coping on the relationship between social anxiety and eating disorders. Eating Behav 2010; 11(2): 85-91. [DOI:10.1016/j.eatbeh.2009.10.002] [PMID]
15. Thompson NJ, Fiorillo D, Rothbaum BO, Ressler KJ, Michopoulos V. Coping strategies as mediators in relation to resilience and posttraumatic stress disorder. J Affect Disord 2018; 225: 153-9. [DOI:10.1016/j.jad.2017.08.049] [PMID] [PMCID]
16. Alcala-Herrera V, Marvan MA. Early menarche, depressive symptoms, and coping strategies. J Adolesc 2015; 37(6): 905-13. [DOI:10.1016/j.adolescence.2014.06.007] [PMID]
17. Eludoyin OM. Assessment of daytime physiologic comfort, its perception and coping strategies among people in tertiary institutions in Nigeria. Weather Climate Extr 2015; 10(2): 70-84. [DOI:10.1016/j.wace.2015.06.006]
18. Kirsch AC. Examining the moderating role of specific coping strategies on the relationship between body image and eating disorders in college-age women. Master's Theses, Chicago: Loyola University; 2014.
19. Kachuei M, Fathi Ashtiani A, Allahyari A. [The role of coping styles and personality traits in eating- disordered behaviors]. Health Psychol 2015; 4(13): 62-73. (Persian)
20. Asghari F, Ghasemi Jobaneh R, Yousefi N, Saadat S, Rafiei Gazani F. [Role of perceived stress and coping styles on the eating disorders of high school students of Rasht city in 2013]. J Commu Health 2014; 8(2): 28-38. (Persian)
21. Micanti F, Lasevoli F, Cucciniello C, Costabile R, Loiarro G, et al. The relationship between emotional regulation and eating behaviour: a multidimensional analysis of obesity psychopathology. Eat Weight Disord 2017; 22(1): 105-15. [DOI:10.1007/s40519-016-0275-7] [PMID] [PMCID]
22. Yousefi R, Asghari H, Toghyani E. [Comparison of early maladaptive schemas and cognitive emotion regulation in cardiac patients and normal individuals]. J Zanjan Uni Med Sci 2016; 24(107): 130-43. (Persian)
23. Zlomke KR, Hahn KS. Cognitive emotion regulation strategies: gender differences and associations to worry. Pers Indiv Differ 2010; 48: 408–13. [DOI:10.1016/j.paid.2009.11.007]
24. Darvish Baseri L, DashtBozorgi Z. [Effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on cognitive emotion regulation and alexithymia of patients with type 2 diabetes]. Iran J Psychiat Nurs 2017; 5(1): 7-14. (Persian) [DOI:10.21859/ijpn-05012]
25. Sakakibara R. Does cognitive appraisal moderate the effects of cognitive emotion regulation strategies? a short-term longitudinal study. Pers Indiv Differ 2016; 101: 511-2. [DOI:10.1016/j.paid.2016.05.284]
26. Diedrich A, Hofmann SG, Cuijpers P, Berking M. Self-compassion enhances the efficacy of explicit cognitive reappraisal as an emotion regulation strategy in individuals with major depressive disorder. Behav Res Ther 2016; 82: 1-10. [DOI:10.1016/j.brat.2016.04.003] [PMID]
27. MacVie JD. The association between emotion regulation strategies and symptoms of binge eating disorder. Dissertation of Doctor of Psychology in Clinical Psychology, California Lutheran University; 2016.
28. Firoozi AA. [Relationship between attachment styles, cognitive emotion regulation strategies, concerns about body image with eating disorder symptoms in students of Ahvaz Jundishapur University of medical sciences]. Dissertation of MA, Shahid Chamran University of Ahvaz; 2012. (Persian)
29. Berthoz S, Perdereau F, Godart N, Corcos M, Haviland MG. Observer-and self-rated alexithymia in eating disorder patients: Levels and correspondence among three measures. J Psychosom Res 2007; 62(3): 341-347. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2006.10.008] [PMID]
30. Shayeghian Z, Vafaae. [The evaluation of psychometric properties of eating disorder inventory (EDI)]. Q J Psychol Stud 2010; 6(2): 9-23. (Persian)
31. Aydan A. A comparison of the alexithymia, self-compassion and humor characteristics of the parents with mentally disabled and autistic children. Soc Behav Sci 2015; 174: 720-729. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.01.607]
32. Besharat MA. [Reliability and factorial validity of Farsi version of the Toronto alexithymia scale with a sample of Iranian students]. Psychol Rep 2007; 101(1): 209-220. (Persian) https://doi.org/10.2466/pr0.101.1.209-220 [DOI:10.2466/PR0.101.5.209-220] [PMID]
33. Ghoreyshirad F. [Validation of Endler & Parker coping scale of stressful situations]. J Behav Sci 2010; 4(1): 1-7. (Persian)
34. Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Pers Indiv Differ 2001; 30(8): 1311-1327. [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00113-6]
35. Sharifibastan F, Yazdi S, Zahraei S. The role of cognitive emotion regulation and positive and negative affect in resiliency of women with breast cancer. Iran J Psychiatry Nurs 2016; 4(2): 38-49. (Persian) [DOI:10.21859/ijpn-04025]
36. Mennin DS, Farach FJ. Emotion and evolving treatments for adult psychopathology. Clin Psychol Sci Prac 2007; 14(4): 329-352. [DOI:10.1111/j.1468-2850.2007.00094.x]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amirfakhraei A, Rezaei S, DashtBozorgi Z. Predicting of Nursing Students’ Eating Disorder based on Alexithymia, Coping Styles and Cognitive Emotion Regulation. IJPN. 2019; 6 (6) :9-17
URL: http://ijpn.ir/article-1-1091-fa.html

امیرفخرایی آزیتا، رضایی سنا، دشت‌بزرگی زهرا. پیش‌بینی اختلال خوردن دانشجویان پرستاری بر اساس ناگویی هیجانی، سبک‌های مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجان. روان پرستاری. 1397; 6 (6) :9-17

URL: http://ijpn.ir/article-1-1091-fa.htmlدوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of  Psychiatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3903