[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) ::
جلد 6 شماره 6 صفحات 1-8 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش روانشناختی مبتنی بر شبکه‌ی اجتماعی مجازی بر تاب‌آوری مراقبین خانوادگی مددجویان با اختلالات روانی شدید
نعیمه سیدفاطمی ، مسعود احمدزاد اصل ، راحله بهرامی* ، دکتر حمید حقانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران ، r.bahrami12011@gmail.com
چکیده:   (555 مشاهده)

مقدمه: آموزش روانشناحتی ممکن است بر مراقبین خانوادگی مددجویان با اختلال‌های روانی تأثیر مثبتی داشته و وضعیت‌های مثبت روانی مانند تاب‌آوری را در آنها ارتقا دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش روانشناختی مبتنی بر شبکه اجتماعی مجازی بر تاب‌آوری مراقبین خانوادگی مددجویان با اختلال‌های روانی شدید است.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی به شکل پیش‌آزمون و دو پس‌آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش است که در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران در سال 1396 در شهر تهران انجام شد. در مطالعه حاضر تعداد 72 نفر از مراقبین خانوادگی مددجویان با اختلال‌های روانی شدید با دامنه سنی 65-18 شرکت نمودند. به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات، ابتدا گروه کنترل و سپس گروه آزمایش مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌گیری بصورت مستمر و غیر احتمالی صورت گرفت. به منظور جلوگیری از آلودگی اطلاعات نمونه‌گیری ابتدا برای گروه کنترل و سپس برای گروه آزمایش انجام شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و ابزار تاب‌آوری کانر-دیویدسون (CD-RISC-2003) قبل از مطالعه، بلافاصله بعد از اتمام آموزش و 4 هفته بعد از آن انجام گرفت. آموزش مجازی برای گروه آزمایش از طریق تلگرام و به مدت چهار هفته انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-24 و آزمونهای T مستقل، T زوجی و آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت‌شناختی نمونه‌ها، نشان داد که هر دو گروه همگن بودند. نتایج حاصل بر اساس آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین تغییرات نمره تاب‌آوری در دو گروه آزمایش و کنترل، از نظر آماری تفاوت معنی‌دار داشته و در گروه آزمایش افزایش یافته‌است (001/0 > P). همچنین نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که تغییرات نمره تاب‌آوری در گروه آزمایش از نظر آماری تفاوت معنی‌داری داشته و در مرحله پس آزمون اول بیشتر از مرحله پیش آزمون، در مرحله پس آزمون دوم بیشتر از مراحل پس آزمون اول و پیش آزمون بوده‌است (001/0 > P).
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش روانشناختی مبتنی بر شبکه اجتماعی مجازی موجب ارتقای تاب‌آوری مراقبین خانوادگی مددجویان با اختلال‌های روانی شدید می‌شود. با توجه به کم هزینه بودن و دسترسی سریع افراد به شبکه‌های مجازی، می‌توان از محتوای این برنامه آموزشی بصورت گسترده برای مراقبین خانوادگی استفاده کرد.
 

واژه‌های کلیدی: آموزش روانشناختی، مراقب، خانواده، تاب‌آوری، شبکه مجازی
متن کامل [PDF 1557 kb]   (359 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲
فهرست منابع
1. APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5. 5th ed. United States: American Psychiatric Publishing; 2013 2013. 947 p.
2. Hajebi A, Sharifi V, Vasfi MG, Moradi-Lakeh M, Tehranidoost M, Yunesian M, et al. A multicenter randomized controlled trial of aftercare services for severe mental illness: study protocol. BMC psychiatry. 2013;13(1):178. [DOI:10.1186/1471-244X-13-178] [PMID] [PMCID]
3. Juan-Porcar M, Guillamón-Gimeno L, Pedraz-Marcos A, Palmar-Santos AM. Family care of people with severe mental disorders: an integrative review. Revista latino-americana de enfermagem. 2015;23(2):352-60. [DOI:10.1590/0104-1169.0138.2562] [PMID] [PMCID]
4. WHO. The World Health Report 2001: Mental Health : New Understanding, New Hope. France: World Health Organization; 2001.
5. Farhoudian A, Sharifi V, AMINI H, Basirnia A, Mesgarpour B, MANSOURI N, et al. Prevalence of psychiatric disorders in Iran: A systematic review. 2007.
6. Mohammadi M-R, Davidian H, Noorbala AA, Malekafzali H, Naghavi HR, Pouretemad HR, et al. An epidemiological survey of psychiatric disorders in Iran. Clinical practice and epidemiology in mental health. 2005;1(1):16. [DOI:10.1186/1745-0179-1-16] [PMID] [PMCID]
7. Jain MA, Singh DC. Resilience and quality of life in caregivers of schizophrenia and bipolar disorder patients. Global Journal of Human-Social Science Research. 2014.
8. Zauszniewski JA, Bekhet AK. Factors associated with the emotional distress of women family members of adults with serious mental illness. Archives of psychiatric nursing. 2014;28(2):102-7. [DOI:10.1016/j.apnu.2013.11.003] [PMID]
9. Saunders JC. Families living with severe mental illness: A literature review. Issues in mental health nursing. 2003;24(2):175-98. [DOI:10.1080/01612840305301] [PMID]
10. Pahlavanzadeh S, Navidian A, Yazdani M. THE EFFECT OF PSYCHO-EDUCATION ON DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS IN FAMILY CAREGIVERS OF PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS. JOURNAL OF KERMANSHAH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (BEHBOOD). 2010;14(3 (47)):228 To 36. .
11. Mami s, Kaikhavani s, Amirian k, Neyazi e. The Effectiveness of Family Psychoeducation (Atkinson and Coia Model) on Mental Health Family Members of Patients with Psychosis. journal of ilam university of medical sciences. 2016;24(1):8-17. [DOI:10.18869/acadpub.sjimu.24.1.8]
12. Mojarrad KAH, Ghanbari HABA, Modares GM. The efficacy of group psycho educational interventions in promoting quality of life and quality of relationships on family of patients with bipolar disorders. 2012.
13. Navidian A, Kermansaravi F, Rigi SN. The effectiveness of a group psycho-educational program on family caregiver burden of patients with mental disorders. BMC research notes. 2012;5(1):399. [DOI:10.1186/1756-0500-5-399] [PMID] [PMCID]
14. Mohammed S, Priya SS, George C. Caregiver burden in a community mental health program—a cross sectional study. Kerala Journal of Psychiatry. 2015;28(1):26–33-26–33.
15. Gavois H, Paulsson G, Fridlund B. Mental health professional support in families with a member suffering from severe mental illness: a grounded theory model. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2006;20(1):102-9. [DOI:10.1111/j.1471-6712.2006.00380.x] [PMID]
16. Kaakinen JR, Coehlo DP, Steele R, Tabacco A, Hanson SMH. Family health care nursing: Theory, practice, and research: FA Davis; 2014.
17. Shamsaei F, Cheraghi F, Esmaeilli R. The Family Challenge of Caring for the Chronically Mentally Ill: A Phenomenological Study. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences. 2015;9(3). [DOI:10.17795/ijpbs-1898]
18. Sharifi M, Fatehizade M. Correlation between religious coping with deppression and caregiver burnout in family caregivers. Modern Care Journal. 2012;9(4):327-35.
19. Bambara JK, Owsley C, Wadley V, Martin R, Porter C, Dreer LE. Family caregiver social problem-solving abilities and adjustment to caring for a relative with vision loss. Investigative ophthalmology & visual science. 2009;50(4):1585-92. [DOI:10.1167/iovs.08-2744] [PMID] [PMCID]
20. Kirmani MN, Sharma P, Anas M, Sanam R. Hope, resilience and subjective well-being among college going adolescent girls. International Journal of Humanities & Social Science Studies. 2015;2(1):262-70.
21. Duggal D, Sacks-Zimmerman A, Liberta T. The Impact of Hope and Resilience on Multiple Factors in Neurosurgical Patients. Cureus. 2016;8(10). [DOI:10.7759/cureus.849]
22. Zauszniewski JA, Bekhet AK, Suresky MJ. Resilience in family members of persons with serious mental illness. Nursing Clinics. 2010;45(4):613-26. [DOI:10.1016/j.cnur.2010.06.007]
23. Macleod SH, Elliott L, Brown R. What support can community mental health nurses deliver to carers of people diagnosed with schizophrenia? Findings from a review of the literature. International journal of nursing studies. 2011;48(1):100-20. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.09.005] [PMID]
24. Glynn SM, Cohen AN, Niv N. New challenges in family interventions for schizophrenia. Expert review of neurotherapeutics. 2007;7(1):33-43. [DOI:10.1586/14737175.7.1.33] [PMID]
25. Shimazu K, Shimodera S, Mino Y, Nishida A, Kamimura N, Sawada K, et al. Family psychoeducation for major depression: randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry. 2011;198(5):385-90. [DOI:10.1192/bjp.bp.110.078626] [PMID]
26. Bhattacharjee D, Rai AK, Singh NK, Kumar P, Munda SK, Das B. Psychoeducation: A Measure to Strengthen Psychiatric Treatment. 2011.
27. Sauceda M. Family Psychoeducation for Latino Populations with Mental Illness Living in the United States. [Thesis]. In press 2011.
28. Sin J, Jordan CD, Barley EA, Henderson C, I. N. Psychoeducation for Siblings of People with Severe Mental Illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013(5).
29. Bazi Ali KBA, Saravani-Aval Samane, Saleh-Moghadam Amir Reza, Delaramnasab Mojtaba, Shahdadi Hosein, Abdollahimohammad Abdolghani. The Effect of E-Learning on Adherence to the Therapeutic Regimen in Patients with Type II Diabetes. Journal of Diabetes Nursing. 2017;5:95-109.
30. Salehmoghaddam Amir Reza KBA, Karimi Moonaghi Hossein, Gholami Hasan An Investigation of The Effect of E-learning Education Method on Dietary Regimen in Type 2 Diabetic Patients Evidence-Based Care Journal. 2013;3:51-8.
31. Hosseinzadeh Zohreh KM, Seyedfatemi Naeimeh, Zolfaghari Mitra, Mehran Abas. The Impact of Virtual-Based Education on Nurses' Psychological Empowerment in the Level II Neonatal Care Unit. Iranian Journal of Medical Education. 2017;17:102-15.
32. Rotondi AJ, Anderson CM, Haas GL, Eack SM, Spring MB, Ganguli R, et al. Web-based psychoeducational intervention for persons with schizophrenia and their supporters: one-year outcomes. Psychiatric Services. 2010;61(11):1099-105. [DOI:10.1176/ps.2010.61.11.1099] [PMID]
33. Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety. 2003;18(2):76-82. [DOI:10.1002/da.10113] [PMID]
34. Mohammadi M. The study of key factors influences on resiliency of substance abuse at risk: Tehran University; 2005.
35. Keyhani M, Taghvaei D, Rajabi A, Amirpour B. Internal Consistency and Confirmatory Factor Analysis of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) among Nursing Female Students. Iranian Journal of Medical Education. 2015;14(10):857-65.
36. Nikrah N, Zare M, Khakbaz H. Effectiveness of Social Problem-Solving Group Training on Increasing the Resiliency of Mothers with Addicted Choldren. SOCIAL WELFARE. 2015;15:185-99.
37. Bagheri Zanjani Asl Monfared L, Entesar Foumany G. The effectiveness of group based hope-therapy on increasing resilience and hope in life expectancy in patients with breast cancer. Journal of Health Promotion Management. 2016;5(4):56-62.
38. Ozkan B, Erdem E, Ozsoy SD, Zararsiz G. Effect of psychoeducation and telepsychiatric follow up given to the caregiver of the schizophrenic patient on family burden, depression and expression of emotion. Pakistan journal of medical sciences. 2013;29(5):1122. [DOI:10.12669/pjms.295.2613] [PMID] [PMCID]
39. Fallahi Khoshknab M, Sheikhona M, Rahgouy A, Rahgozar M, Sodagari F. The effects of group psychoeducational programme on family burden in caregivers of Iranian patients with schizophrenia. Journal of psychiatric and mental health nursing. 2014;21(5):438-46. [DOI:10.1111/jpm.12107] [PMID]
40. Martin-Carrasco M, Fernandez-Catalina P, Dominguez-Panchon A, Gonçalves-Pereira M, Gonzalez-Fraile E, Munoz-Hermoso P, et al. A randomized trial to assess the efficacy of a psychoeducational intervention on caregiver burden in schizophrenia. European Psychiatry. 2016;33:9-17. [DOI:10.1016/j.eurpsy.2016.01.003] [PMID]
41. Omranifard V, Yari A, Kheirabadi GR, Rafizadeh M, Maracy MR, Sadri S. Effect of needs-assessment-based psychoeducation for families of patients with schizophrenia on quality of life of patients and their families: A controlled study. Journal of Education and Health Promotion. 2014;3:125. [DOI:10.4103/2277-9531.145937] [PMID] [PMCID]
42. Caqueo-Urízar A, Gutiérrez-Maldonado J, Palma-Faúndez C. Caregivers of patients with schizophrenia: how much they know and learn after a psychoeducational intervention? Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011;30:2468-76. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.10.482]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Seyedfatemi2 N, Ahmadzad Asl M, Bahrami R, Haghani H. The Effect of Virtual Social Network Based Psycho-education on Resilience of Family Caregivers of Clients with Severe Mental Disorders. IJPN. 2019; 6 (6) :1-8
URL: http://ijpn.ir/article-1-1135-fa.html

سیدفاطمی نعیمه، احمدزاد اصل مسعود، بهرامی راحله، حقانی حمید. بررسی تأثیر آموزش روانشناختی مبتنی بر شبکه‌ی اجتماعی مجازی بر تاب‌آوری مراقبین خانوادگی مددجویان با اختلالات روانی شدید. روان پرستاری. 1397; 6 (6) :1-8

URL: http://ijpn.ir/article-1-1135-fa.htmlدوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of  Psychiatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3903