[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) ::
جلد 6 شماره 6 صفحات 26-18 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان، انعطاف پذیری کنشی و اضطراب رقابتی ورزشکاران زن
شهرزاد راکی* ، فرح نادری
گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران ، shahrzadraki84@gmail.com
چکیده:   (4770 مشاهده)
مقدمه: ذهن آگاهی، مهارتی است که به افراد اجازه می­دهد در زمان حال، حوادث را کمتر از آن میزان که ناراحت کننده است، دریافت کنند. هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان، انعطاف پذیری کنشی و اضطراب رقابتی ورزشکاران زن بود.
روش کار: این پژوهش آزمایشی از نوع پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه­ی آماری کلیه زنان ورزشکار شهر اهواز بودند که در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل). آزمودنی­ها قبل و بعد از مداخله و یک ماه بعد در مرحله پیگیری به مقیاس­های پژوهش شامل انعطاف­پذیری کنشی، اضطراب رقابتی و تنظیم شناختی هیجان پاسخ دادند. آزمودنی­های گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه­ای تحت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند. اما بر گروه کنترل هیچ مداخله­ای صورت نگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل کواریانس چند­متغیره و تک­متغیره استفاده شد.
یافته ­ها: یافته­ها نشان ­داد بین گروه­های آزمایش و کنترل در متغیرهای تنظیم شناختی هیجان، انعطاف پذیری کنشی و اضطراب رقابتی تفاوت معناداری وجود داشت (0001/0 ≥p). و این نتیجه در مرحله پیگیری نیز پایدار بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، می­توان برای بهبود تنظیم شناختی هیجان، انعطاف پذیری کنشی و اضطراب رقابتی ورزشکاران زن از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی سود جست.
 
واژه‌های کلیدی: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، تنظیم شناختی هیجان، انعطاف­ پذیری کنشی، اضطراب رقابتی، ورزشکاران زن
متن کامل [PDF 1368 kb]   (1690 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/1/8 | انتشار: 1397/10/25 | انتشار الکترونیک: 1397/10/25
فهرست منابع
1. Abolghasemi A, Kyimarzi A, Aryapouran S, Dargad F. Investigating the relationship between role ambiguity, role conflict and competitive anxiety with sport performance and academic achievement of athlete students. Q J Res Plan Higher Educ. 2006;12(2):39-53.
2. Rostami C, Jahangirlo A, Sohrabi A, Ahmadian H. The Role of Cognitive Flexibility and Mindfulness in Student Neglect Prognosis. J Kurdistan Univ Med Sci. 2016:5061.
3. Kaviani H, Hatami N, Shafiabadi A. The Effect of Cognitive Therapy Based on Mindfulness on the Quality of Life of Depressed People (Non-Clinical). Orig Res Pap Cogn Sci New Years. 2008(4):39-48.
4. Segal ZV, Teasdale JD, Williams JM. Mindfulness Based cognitive therapy for depression. New York: The Guilford Press; 2002.
5. Baer RA. Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clin Psychol Sci Pract. 2003;10(2):125-43. doi: 10.1093/clipsy.bpg015 [DOI:10.1093/clipsy.bpg015]
6. Teasdale JD, Segal ZV, Williams JM, Ridgeway VA, Soulsby JM, Lau MA. Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. J Consult Clin Psychol. 2000;68(4):615-23. pmid: 10965637
7. Lykins EL, Baer RA. Psychological functioning in a sample of long-term practitioners of mindfulness meditation. J Cogn Psychother. 2009;23(3):226-41. doi: 10.1891/0889-8391.23.3.226 [DOI:10.1891/0889-8391.23.3.226]
8. Scherer K. What are emotions? And how can they be measured? Soc Sci Inf. 2005;44(4):695-729. [DOI:10.1177/0539018405058216]
9. Malouf ET, Youman K, Stuewig J, Witt EA, Tangney JP. A Pilot RCT of a Values-Based Mindfulness Group Intervention with Jail Inmates: Evidence for Reduction in Post-Release Risk Behavior. Mindfulness (N Y). 2017;8(3):603-14. doi: 10.1007/s12671-016-0636-3 pmid: 29242720 [DOI:10.1007/s12671-016-0636-3]
10. Thayer JF, Lane RD. A model of neurovisceral integration in emotion regulation and dysregulation. J Affect Disord. 2000;61(3):201-16. pmid: 11163422
11. Mennin DS, Heimberg RG, Turk CL, Fresco DM. Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized anxiety disorder. Behav Res Ther. 2005;43(10):1281-310. doi: 10.1016/j.brat.2004.08.008 pmid: 16086981 [DOI:10.1016/j.brat.2004.08.008]
12. Salters-Pedneault K, Roemer L, Tull MT, Rucker L, Mennin DS. Evidence of broad deficits in emotion regulation associated with chronic worry and generalized anxiety disorder. Cogn Ther Res. 2006;30(4):469-80. [DOI:10.1007/s10608-006-9055-4]
13. Tull MT, Barrett HM, McMillan ES, Roemer L. A preliminary investigation of the relationship between emotion regulation difficulties and posttraumatic stress symptoms. Behav Ther. 2007;38(3):303-13. doi: 10.1016/j.beth.2006.10.001 pmid: 17697854 [DOI:10.1016/j.beth.2006.10.001]
14. Tull MT, Rodman SA, Roemer L. An examination of the fear of bodily sensations and body hypervigilance as predictors of emotion regulation difficulties among individuals with a recent history of uncued panic attacks. J Anxiety Disord. 2008;22(4):750-60. doi: 10.1016/j.janxdis.2007.08.001 pmid: 17851033 [DOI:10.1016/j.janxdis.2007.08.001]
15. Kashdan TB, Zvolensky MJ, McLeish AC. Anxiety sensitivity and affect regulatory strategies: individual and interactive risk factors for anxiety-related symptoms. J Anxiety Disord. 2008;22(3):429-40. doi: 10.1016/j.janxdis.2007.03.011 pmid: 17449221 [DOI:10.1016/j.janxdis.2007.03.011]
16. McCarthy CJ, Lambert RG, Moller NP. Preventive resources and emotion regulation expectancies as mediators between attachment and college students' stress outcomes. Int J Stress Manage. 2006;13(1):1. [DOI:10.1037/1072-5245.13.1.1]
17. Leahy RL. Emotion Regulation in Psychotherapy. New York: Guilford Press; 2012.
18. Barrett LF, Gross J, Christensen TC, Benvenuto M. Knowing what you're feeling and knowing what to do about it: Mapping the relation between emotion differentiation and emotion regulation. Cogn Emot 2001;15(6):713-24. doi: 10.1080/02699930143000239 [DOI:10.1080/02699930143000239]
19. Yoo SH, Matsumoto D, LeRoux JA. The influence of emotion recognition and emotion regulation on intercultural adjustment. Int J Intercult Relat. 2006;30(3):345-63. doi: 10.1016/j.ijintrel.2005.08.006 [DOI:10.1016/j.ijintrel.2005.08.006]
20. Garnefski N, Kraaij V. Cognitive emotion regulation questionnaire–development of a short 18-item version (CERQ-short). Pers Individ Differ. 2006;41(6):1045-53. doi: 10.1016/j.paid.2006.04.010 [DOI:10.1016/j.paid.2006.04.010]
21. Lazarus RS. Coping theory and research: past, present, and future. Psychosom Med. 1993;55(3):234-47. pmid: 8346332
22. Martin RC, Dahlen ER. Cognitive emotion regulation in the prediction of depression, anxiety, stress, and anger. Pers Individ Differ. 2005;39(7):1249-60. doi: 10.1016/j.paid.2005.06.004 [DOI:10.1016/j.paid.2005.06.004]
23. Agaibi CE, Wilson JP. Trauma, PTSD, and resilience: a review of the literature. Trauma Violence Abuse. 2005;6(3):195-216. doi: 10.1177/1524838005277438 pmid: 16237155 [DOI:10.1177/1524838005277438]
24. Wahhabi M, Shahmoradi M, Sheikh S. Comparison of Critical Thinking, Hard Work and Flexibility of the Students of Payame Noor University, Abdanan. J Psychol Educ Sci. 2016;7:109-22.
25. Hamill SK. Resilience and self-efficacy: The importance of efficacy beliefs and coping mechanisms in resilient adolescents. Colgat Univ J Sci. 2003;35(1):115-46.
26. Siebert A. How to develop resiliency stregths2007. Available from: www.resiliencycenter.com.
27. Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depress Anxiety. 2003;18(2):76-82. doi: 10.1002/da.10113 pmid: 12964174 [DOI:10.1002/da.10113]
28. Speilberger AE, Olewine DA. The effect of an intrauterine suture on pregnancy and deciduomata formation in the rat. Int J Fertil. 1966;11(1):15-9. pmid: 5936281
29. Hanin YL. A Study of Anxiety in Sport, In W.F. Straub (Ed.), Sport Psychology: An Analysis of Athlete Behavior, Ithaca. New York: Movement; 1980.
30. Krane V. A practical application of the anxiety–athletic performance relationship: The Zone of Optimal Functioning hypothesis. Sport Psychol. 1993;7(2):113-26. doi: 10.1123/tsp.7.2.113 [DOI:10.1123/tsp.7.2.113]
31. Fletcher D, Hanton S. The relationship between psychological skills usage and competitive anxiety responses. Psychol Sport Exerc. 2001;2(2):89-101. [DOI:10.1016/S1469-0292(00)00014-5]
32. Hanton S, Thomas O, Maynard I. Competitive anxiety responses in the week leading up to competition: the role of intensity, direction and frequency dimensions. Psychol Sport Exerc. 2004;5(2):169-81. doi: 10.1016/S1469-0292(02)00042-0 [DOI:10.1016/S1469-0292(02)00042-0]
33. Kahrizi S, Taghavi M, Ghasemi R, Goodarzi M. The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on epression, Anxiety and Somatic Symptoms in Asthma patients. Razi J Med Sci. 2017;24(154):27-36.
34. Kord B, Rahbari P. The Prediction of Subjective Well-being Based on Meaning of Life and Mindfulness among Cardiovascular Patients. Iran J Pediatr Nurs. 2018;5(6):16-23. [DOI:10.21859/ijpn-05063]
35. Pourmohammadi S, Bagheri F. The Effectiveness of Mindfulness Training on Automatic Cognitive Processing. Psychol Stud. 2015;11(3):141-59.
36. Hartmann M, Kopf S, Kircher C, Faude-Lang V, Djuric Z, Augstein F, et al. Sustained effects of a mindfulness-based stress-reduction intervention in type 2 diabetic patients: design and first results of a randomized controlled trial (the Heidelberger Diabetes and Stress-study). Diabetes Care. 2012;35(5):945-7. doi: 10.2337/dc11-1343 pmid: 22338101 [DOI:10.2337/dc11-1343]
37. Crane R. Cognitive Therapy Based on Presence of Mind. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2012.
38. Kabat-Zinn J. Mindfulness-based interventios in content: past, present and future. Clin Psychol Sci Pract. 2010;10(2):144-56. [DOI:10.1093/clipsy.bpg016]
39. Mohammadi M. Investigating factors affecting resilience in people at risk of drug abuse. Tehran: University of Welfare and Rehabilitation Sciences; 2005.
40. Samani S, Jokar B, Sahragard N. Effects of resilience on mental health and life satisfaction. Iran J Psychiat Clin Psychol. 2007;13(3):290-5.
41. Martens R, Vealey RS, Burton D. Competitive Anxiety in Sport. Champaign, llinois: Human Kinetics; 1990.
42. Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Pers Individ Differ 2001;30(8):1311-27. [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00113-6]
43. Yousefi F. The relationship of cognitive emotion regulation strategies with depression and anxiety in students of special middle schools for talented students in Shiraz. J Except Child. 2007;6(4):871-92.
44. Yousefi F. The causal model of emotional intelligence, cognitive development, emotional regulation cognitive strategies, and general health: Shiraz University; 2004. [PMCID]
45. Ayduk Ö, Kross E. Analyzing negative experiences without ruminating: The role of self‐distancing in enabling adaptive self‐reflection. Soc Pers Psychol Compass. 2010;4(10):841-54. doi: 10.1111/j.1751-9004.2010.00301.x [DOI:10.1111/j.1751-9004.2010.00301.x]
46. Comaz Diaz L, S. L, R. M, K.W. S, G t. The Road to Resilience. Washington: DC. American psychology Association; 2011.
47. Fredrickson BL, Tugade MM, Waugh CE, Larkin GR. What Good Are Positive Emotions In Crises? Personality processes and individual difference. J Pers Soc Psychol. 2004;84(2):365-76. [DOI:10.1037/0022-3514.84.2.365]
48. Beyrami M, Movahedi Y, Kazemi Rezaei S, Ismaili S. The Effect of Cognitive-Based Mindfulness-Based Therapy on Reducing Pathological Concerns and Anxiety Symptoms in Patients with Generalized Anxiety Disorder. J Rehabil Res Nurs. 2015;2(1):79-90.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Raki S, Naderi F. Effectiveness Of Mind-Fullness Based Cognitive Therapy On Emotional Cognitive Regulation, Resiliency And Competitive Anxiety In Female Athletes. IJPN. 2019; 6 (6) :18-26
URL: http://ijpn.ir/article-1-1162-fa.html

راکی شهرزاد، نادری فرح. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان، انعطاف پذیری کنشی و اضطراب رقابتی ورزشکاران زن. روان پرستاری. 1397; 6 (6) :26-18

URL: http://ijpn.ir/article-1-1162-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of  Psychiatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4374