[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) ::
جلد 6 شماره 6 صفحات 89-95 برگشت به فهرست نسخه ها
نقابی بر عواطف: نقش بازیگری احساسی بر سلامت روان شناختی و تاب آوری پرستاران
منیژه فیروزی* ، حامد شکوری
گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، mfiroozy@ut.ac.ir
چکیده:   (445 مشاهده)
مقدمه: بازیگری احساسی به مدیریت و نحوه بیان احساسات و هیجانها در محیط کار اشاره دارد. هدف اصلی این مطالعه نقش بازیگری احساسی و تاب آوری در سلامت روان پرستاران بود.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی بود. بر اساس جدول مورگان، 312 نفر از پرستاران بیمارستان قمر بنی هاشم و بیمارستان شهید مدنی در شهرستان خوی به روش در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. پرستاران سه پرسشنامه شامل آزمون بازیگری احساسی زاف، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونر و دیویدسون را تکمیل نمودند. در نهایت، داده‌ها از طریق تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
یافته‌ها: بازیگری احساسی سطحی رابطه مثبت و معناداری با نشانه‌های بدنی، اضطراب و بی خوابی، نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی داشت (001/0 > P)، در حالیکه رابطه آن با تاب آوری و تجربه کاری منفی و معنادار شد (001/0 > P). این در حالی است که به طور منفی 24 درصد سلامت روان را در پرستاران را تبیین کرد. بازیگری احساسی عمیق، رابطه معنادار و مثبتی با اجزاء سلامت روان، تاب آوری و تجربه کاری داشت. به عبارتی هر چه تجربه کاری افزایش می‌یافت، بازیگری احساسی در محیط کار عمیق‌تر و با افزایش بازیگری عمیق، تاب آوری و سلامت روان هم بیشتر می‌شد.
نتیجه گیری: بازیگری احساسی سطحی که اغلب در پرستاران با سابقه کم دیده شد، موجب ناهماهنگی شناختی و تناقض بین رفتار و عقاید می‌شود. در نتیجه می‌تواند سلامت روان شناختی را کاهش دهد. مکانیسم‌های دفاعی که این اضطرابها را مهار می‌کنند، اگر طولانی مدت مورد استفاده قرار گیرند، موجب فرسودگی شغلی خواهند شد.
واژه‌های کلیدی: بیان هیجانی، تاب آوری روان شناختی، سلامت ذهنی، پرستار، سلامت شغلی.
متن کامل [PDF 1484 kb]   (194 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۴
فهرست منابع
1. Lovatt M, Nanton V, Roberts J, Ingleton C, Noble B, Pitt E, Seers K, Munday D. The provision of emotional labour by health care assistants caring for dying cancer patients in the community: A qualitative study into the experiences of health care assistants and bereaved family carers. International Journal of Nursing Studies. 2015; 52(1):271-9. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2014.10.013] [PMID]
2. Mauno S, Ruokolainen M, Kinnunen U, De Bloom J. Emotional labour and work engagement among nurses: examining perceived compassion, leadership and work ethic as stress buffers. Journal of advanced nursing. 2016;72(5):1169-81. [DOI:10.1111/jan.12906] [PMID]
3. Lumsden K, Black A. Austerity policing, emotional labour and the boundaries of police work: an ethnography of a police force control room in England. The British Journal of Criminology. 2017; 50(2):187-97.
4. Maxwell A, Riley P. Emotional demands, emotional labour and occupational outcomes in school principals: Modelling the relationships. Educational Management Administration & Leadership. 2017;45(3):484-502. [DOI:10.1177/1741143215607878]
5. Drach-Zahavy A, Yagil D, Cohen I. Social model of emotional labour and client satisfaction: exploring inter-and intrapersonal characteristics of the client− provider encounter. Work & Stress. 2017;31(2):182-208. [DOI:10.1080/02678373.2017.1303550]
6. Grandey AA. Emotion regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology. 2005; 1:95-110.
7. Gosserand RH, Diefendorff, JM. Emotional display rules and emotional labor: Themoderating role of commitment. Journal of Applied Psychology. 2005; 90(6):1256-1264. [DOI:10.1037/0021-9010.90.6.1256] [PMID]
8. Bondarenko Y, du Preez E, Shepherd D. Emotional Labour in Mental Health Field Workers. John Fitzgerald. 2017;46(1).
9. Morris JA, Feldman D. Managing emotions in the workplace. Journal of Managerial Issue. 1996;9(3):257-274.
10. Bondarenko Y, du Preez E, Shepherd D. Emotional Labour in Mental Health Field Workers. John Fitzgerald. 2017; 46(1).
11. Kidd S, Kenny A, McKinstry C. The meaning of recovery in a regional mental health service: an action research study. Journal of advanced nursing. 2015; 71(1):181-92. [DOI:10.1111/jan.12472] [PMID]
12. Lereya ST, Copeland WE, Costello EJ, Wolke D. Adult mental health consequences of peer bullying and maltreatment in childhood: two cohorts in two countries. The Lancet Psychiatry. 2015 Jun 30;2(6):524-31. [DOI:10.1016/S2215-0366(15)00165-0]
13. Graham S. Attribution theory: Applications to achievement, mental health, and interpersonal conflict. Psychology Press; 2014; 4 41-42.
14. Sharma P, Davey A, Davey S, Shukla A, Shrivastava K, Bansal R. Occupational stress among staff nurses: Controlling the risk to health. Indian journal of occupational and environmental medicine. 2014; 18(2):52. [DOI:10.4103/0019-5278.146890] [PMID] [PMCID]
15. Johnston D, Bell C, Jones M, Farquharson B, Allan J, Schofield P, Ricketts I, Johnston M. Stressors, appraisal of stressors, experienced stress and cardiac response: a real-time, real-life investigation of work stress in nurses. Annals of Behavioral Medicine. 2015; 50(2):187-97. [DOI:10.1007/s12160-015-9746-8] [PMID] [PMCID]
16. Robertson IT, Cooper CL, Sarkar M, Curran T. Resilience training in the workplace from 2003 to 2014: A systematic review. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2015; 88(3):533-62. [DOI:10.1111/joop.12120]
17. Rees CS, Breen LJ, Cusack L, Hegney D. Understanding individual resilience in the workplace: the international collaboration of workforce resilience model. Frontiers in psychology. 2015; 6:73. [DOI:10.3389/fpsyg.2015.00073] [PMID] [PMCID]
18. Son YJ, Gong HH, You MA, Kong SS. Relationships between Workplace Violence Experience and Posttraumatic Stress Symptoms, Resilience in Clinical Nurses. Journal of the Korean Data Analysis Society. 2015; 17(1):515-30.
19. Hsieh HF, Hung YT, Wang HH, Ma SC, Chang SC. Factors of resilience in emergency department nurses who have experienced workplace violence in Taiwan. Journal of nursing scholarship. 2016; 48(1):23-30. [DOI:10.1111/jnu.12177] [PMID]
20. Zapf D, Vogt C, Seifert C, Mertini H, Isic A. Emotion work as a source of stress: the concept and development of an instrument. Eur. J. Work Organ. Psychol. 1999; 8: 371–400. [DOI:10.1080/135943299398230]
21. Montazeri A, Harirchi AM, Shariati M, Garmaroudi G, Ebadi M, Fateh A. The 12-item General Health Questionnaire (GHQ-12): translation and validation study of the Iranian version. Health and quality of life outcomes. 2003; 1(1):66. [DOI:10.1186/1477-7525-1-66] [PMID] [PMCID]
22. Connor KM, Davidson JRT. Development of a new resilience scale: The Conner Davidson resilience scale(CDRISC). Depression and Anxiety. 2003; 18:76-82. [DOI:10.1002/da.10113] [PMID]
23. Mohammadi M. Effective factors on resiliency in individuals atrisk for substance abuse. Ph. D. thesis, clinical psychology, University of Welfare and Rehabilitation, Tehran, Iran. (Persian). 2006
24. Cho YN, Rutherford BN, Park J. Emotional labor's impact in a retail environment. Journal of Business Research. 2013; 66(11):2338-45. [DOI:10.1016/j.jbusres.2012.04.015]
25. Friborg O, Hjemdal O, Rosenvinge JH, Martinussen M, Aslaksen PM, Flaten MA. Resilience as a moderator of pain and stress. Journal of psychosomatic research. 2006; 61(2):213-9. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2005.12.007] [PMID]
26. Grandey AA, Fisk GM, Mattila AS, Jansen KJ, Sideman LA. Is "service with a smile" enough? Authenticity of positive displays during service encounters. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 2005; 96(1):38-55. [DOI:10.1016/j.obhdp.2004.08.002]
27. Kim HJ. Hotel service providers' emotional labor: The antecedents and effects on burnout. International Journal of Hospitality Management. 2008; 27(2):151-61. [DOI:10.1016/j.ijhm.2007.07.019]
28. Pisaniello SL, Winefield HR, Delfabbro PH. The influence of emotional labour and emotional work on the occupational health and wellbeing of South Australian hospital nurses. Journal of Vocational behavior. 2012; 80(3):579-91. [DOI:10.1016/j.jvb.2012.01.015]
29. Shichiri K, Shibuya M, Murayama K, Sato C, Kaminushi K, Uenoyama T, Mashima I, Kuroda T, Suzuki Y. Features of Developmental Level of Defense Mechanisms and Adjustment Status of University Students in Japan. Health. 2015; 7(01):52. [DOI:10.4236/health.2015.71007]
30. Karimi L, Leggat SG, Donohue L, Farrell G, Couper GE. Emotional rescue: The role of emotional intelligence and emotional labour on well‐being and job‐stress among community nurses. Journal of advanced nursing. 2014; 70(1):176-86. [DOI:10.1111/jan.12185] [PMID]
31. Rogerson S, Meir R, Crowley-McHattan Z, McEwen K, Pastoors R. A Randomized Controlled Pilot Trial Investigating the Impact of a Workplace Resilience Program During a Time of Significant Organizational Change. Journal of occupational and environmental medicine. 2016; 58(4):329-34. [DOI:10.1097/JOM.0000000000000677] [PMID]
32. Green JP, Wallace DM, Hargrove AK. Exploring Workplace Resilience Through a Personality Strength Lens. Industrial and Organizational Psychology. 2016; 9(2):447-52. [DOI:10.1017/iop.2016.37]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Firoozi M, Shakouri H. Mask on the emotions: the role of emotional labour on mental health and resiliency of nurses. IJPN. 2019; 6 (6) :89-95
URL: http://ijpn.ir/article-1-1177-fa.html

فیروزی منیژه، شکوری حامد. نقابی بر عواطف: نقش بازیگری احساسی بر سلامت روان شناختی و تاب آوری پرستاران. روان پرستاری. 1397; 6 (6) :89-95

URL: http://ijpn.ir/article-1-1177-fa.htmlدوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of  Psychiatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3903