[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) ::
جلد 6 شماره 6 صفحات 27-34 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش میانجی افکار تکرارشونده منفی در رابطه بین سیستم های مغزی رفتاری و شدت بی خوابی دانشجویان
احمد منصوری* ، نسیبه منصوری ، هادی باقری
واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران ، mansoury_am@yahoo.com
چکیده:   (484 مشاهده)
مقدمه: بی خوابی یکی از اختلال های شایع در بین دانشجویان می باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی افکار تکرارشونده منفی در رابطه بین سیستم های مغزی رفتاری و بی خوابی دانشجویان انجام شد.
روش کار: در  این پژوهش توصیفی-همبستگی، 210 نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. مقیاس سیستم فعال ساز/بازداری رفتاری کارور و وایت (1994)، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا مه یر و همکاران (1990)، مقیاس کوتاه نشخوار فکری تری نور و همکاران (2001) و پرسشنامه شدت بی خوابی باستین و همکاران (2003) در مورد شرکت کنندگان اجرا گردید. داده های پژوهش به کمک نرم افزارهای آماری SPSS و لیزرل، و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که سیستم بازداری رفتاری افکار تکرارشونده منفی را پیش بینی می کند که به سهم خود پیش بین شدت بی خوابی دانشجویان است (05/0>p). همچنین، افکار تکرارشونده منفی میانجی رابطه بین سیستم بازداری رفتاری و شدت بی خوابی دانشجویان می باشند (05/0>p).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده اهمیت سیستم بازداری رفتاری و افکار تکرارشونده منفی در بی خوابی دانشجویان می باشد. به عبارت دیگر، دانشجویان دارای سیستم بازداری رفتاری حساس تر بی خوابی شدیدتری را بواسطه افکار تکرارشونده منفی تجربه می کنند.
واژه‌های کلیدی: بی خوابی، سیستم های مغزی رفتاری، دانشجویان، نشخوارفکری، نگرانی
متن کامل [PDF 1403 kb]   (279 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۵/۶
فهرست منابع
1. Hiller RM, Johnston A, Dohnt H, Lovato N, Gradisar M. Assessing cognitive processes related to insomnia: A review and measurement guide for Harvey's cognitive model for the maintenance of insomnia. Sleep Med Rev. 2015; 23: 46-53. [DOI:10.1016/j.smrv.2014.11.006] [PMID]
2. Taylor DJ, Gardner CE, Bramoweth AD, Williams JM, Roane BM, Grieser EA, Tatum JI. Insomnia and mental health in college students. Behav Sleep Med. 2011; 9(2): 107-16. [DOI:10.1080/15402002.2011.557992] [PMID]
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5rd ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
4. Alidostim M, Hemati Z. Relationship between quality of sleep and quality of life in dialysis patients of dialysis centers in Chaharmahal and Bakhtiari, Iran. J Health Syst Res. 2012; 8(3): 515-21. [In Persian].
5. Ttaboli H, Shabani N. An investigation of the relationship between individual preparedness of workers in crisis management and their overall health and sleep quality. J Health Syst Res. 2017; 12(4): 472-7. [In Persian].
6. Gellis LA, Park A, Stotsky MT, Taylor DJ. Associations between sleep hygiene and insomnia severity in college students: Cross-sectional and prospective analyses. Behav Ther. 2014; 45(6): 806-16. [DOI:10.1016/j.beth.2014.05.002] [PMID]
7. Taylor DJ, Bramoweth AD, Grieser EA, Tatum JI, Roane BM. Epidemiology of insomnia in college students: Relationship with mental health, quality of life, and substance use difficulties. Behav Ther. 2013; 44(3): 339-48. [DOI:10.1016/j.beth.2012.12.001] [PMID]
8. Morin CM, Drake CL, Harvey AG, Krystal AD, Manber R, Riemann D, Spiegelhalder K. Insomnia disorder. Nat Rev Dis Primers. 2015; 3(1): 15026. [DOI:10.1038/nrdp.2015.26] [PMID]
9. Forgan GS. Psychophysiological insomnia and idiopathic insomnia: The role of self-regulatory behaviour systems. [PhD Thesis]. England, Glasgow, University of Glasgow; 2010.
10. Markarian SA, Pickett SM, Deveson DF, Kanona BB. A model of BIS/BAS sensitivity, emotion regulation difficulties, and depression, anxiety, and stress symptoms in relation to sleep quality. Psychiatry Res 2013; 210(1): 281-6. [DOI:10.1016/j.psychres.2013.06.004] [PMID]
11. Gray JA. The psychophysiological basis of introversion–extraversion: A modification of Eysenck's theory. In VD Nebylitsyn, JA Gray (Eds.), The biological bases of individual behavior. New York: Academic Press; 1972. [DOI:10.1016/B978-0-12-515350-8.50017-X]
12. Gray JA. The neuropsychology of anxiety: an enquiry into the functions of the septo-hippocampal system. Oxford: Oxford University Press; 1982.
13. Carver CS, White TL. Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS Scales. J Pers Soc Psychol 1994; 67(2): 319-33. [DOI:10.1037/0022-3514.67.2.319]
14. Gray JA, McNaughton N. The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septo-hippocampal system. Oxford: Oxford University Press; 2003. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780198522713.001.0001]
15. Segerstrom SC, Stanton AL, Alden LE, Shortridge BE. A multidimensional structure for repetitive thought: What's on your mind, and how, and how much? J Pers Soc Psychol. 2003; 85(5): 909-21. [DOI:10.1037/0022-3514.85.5.909] [PMID]
16. Watkins ER. Constructive and unconstructive repetitive thought. Psychol Bull. 2008; 134(2): 163-206. [DOI:10.1037/0033-2909.134.2.163] [PMID] [PMCID]
17. Harvey AG. A cognitive model of insomnia. Behav Res Ther 2002; 40(8): 869-93. [DOI:10.1016/S0005-7967(01)00061-4]
18. Borkovec TD, Robinson E, Pruzinsky T, DePree JA. Preliminary exploration of worry: Some characteristics and processes. Behav Res Ther 1983; 21(1): 9-16. [DOI:10.1016/0005-7967(83)90121-3]
19. Nolen-Hoeksema S, Wisco BE, Lyubomirsky S. Rethinking rumination. Perspect Psychol Sci. 2008; 3(5): 400-24. [DOI:10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x] [PMID]
20. Borkovec TD. Pseudo (experiential)-insomnia and idiopathic (objective) insomnia: Theoretical and therapeutic issues. Adv Behav Res Ther 1979; 2(1): 27-55. [DOI:10.1016/0146-6402(79)90004-3]
21. Carney CE, Harris AL, Moss TG, Edinger JD. Distinguishing rumination from worry in clinical insomnia. Behav Res Ther. 2010; 48(6): 540-6. [DOI:10.1016/j.brat.2010.03.004] [PMID] [PMCID]
22. Harvey AG. Beliefs about the utility of pre-sleep worry: An investigation of individuals with insomnia and good sleepers. Cognit Ther Res. 2003; 27(4): 403-14. [DOI:10.1023/A:1025420429735]
23. Hooker KE. A controlled comparative investigation of rumination, worry, emotional inhibition and arousability in adults with nREM parasomnias, insomnia and good sleepers. Doctoral dissertation. Scotland: University of Glasgow, College of Medical Veterinary and Life Sciences; 2011.
24. Doos Ali Vand H, Gharraee B, Farid AA, Bandi MG. Prediction of insomnia severity based on cognitive, metacognitive, and emotional variables in college students. Explore 2014; 10(4): 233-40. [DOI:10.1016/j.explore.2014.04.005] [PMID]
25. Mitchell L, Mogg K, Bradley BP. Relationships between insomnia, negative emotionality and attention control. Sleep Biol Rhythms. 10(3): 237-43. [DOI:10.1111/j.1479-8425.2012.00567.x]
26. Berset M, Elfering A, Lüthy S, Lüthi S, Semmer NK. Work stressors and impaired sleep: Rumination as a mediator. Stress Health. 2011; 27(2): e71-82. [DOI:10.1002/smi.1337] [PMID]
27. Mansouri A, Bakhshipur A. The relationship between behavioral activation and inhibition systems on the pathological and non-pathological worry. J Babol Univ Med Sci 2010; 12(1): 59-64. [In Persian].
28. Soltan Mohammadlou S, Gharraee B, Fathali Lvasani F, Gohari MR. The relationship of Behavioral Activation and Inhibition Systems (BAS/BIS), difficulty of emotional regulation, metacognition with worry. Research in Cognitive and Behavioral Sciences 2013; 3(2): 85-100. [In Persian].
29. Alizadeh A, Hasanzadeh L, Mahmood Aliloo M, Poursharifi H. Predict of worry based on behavioral activation and inhibition systems(BAS/BIS), cognitive emotion regulation and intolerance of uncertainty in students. JCP. 2014; 2(3): 1-11. [In Persian].
30. Chang EC, Zumberg KM, Sanna LJ, et al. Relationship between perfectionism and domains of worry in a college student population: Considering the role of BIS/BAS motives. Pers Individ Dif. 2007; 43(4): 925-36. [DOI:10.1016/j.paid.2007.02.026]
31. Randles D, Flett GL, Nash KL, McGregor, Hewitt PL. Dimensions of perfectionism, behavioral inhibition, and rumination. Pers Individ Dif. 2010; 49(2): 83-7. [DOI:10.1016/j.paid.2010.03.002]
32. Keune PM, Bostanov V, Kotchoubey B, Hautznger M. Mindfulness versus rumination and behavioral inhibition: A perspective from research on frontal brain asymmetry. Pers Individ Dif. 53: 323-28. [DOI:10.1016/j.paid.2012.03.034]
33. Bastien CH, Vallières A, Morin CM. Validation of the Insomnia Severity Index as an outcome measure for insomnia research. Sleep Med 2001; 2(4):297–307. [DOI:10.1016/S1389-9457(00)00065-4]
34. Carver CS, White TL. Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales. J Pers Soc Psychol 1994; 67(2): 319–33. [DOI:10.1037/0022-3514.67.2.319]
35. Meyer TM, Miller ML, Metzger RL. Borkovec TD. Development and validation of the Penn state worry questionnaire. Behav Res Ther 1990; 28(6): 487-95. [DOI:10.1016/0005-7967(90)90135-6]
36. Mansouri A, Khodayarifard M, Besharat MA, Gholamali Lavasani M. Moderating and Mediating role of spiritual coping and cognitive emotion regulation Strategies in the relationship between transdiagnostic factors and symptoms of generalized anxiety disorder: Developing a conceptual model. J Res Behav Sci 2018; 16(2): 130-42. [In Persian].
37. Treynor W, Gonzalez R, Nolen-Hoeksema S. Rumination reconsidered: A psychometric analysis. Cognit Ther Res. 2003; 27(3): 247–59. [DOI:10.1023/A:1023910315561]
38. Mansouri A, Mansouri M, Mansouri N. The Relation between Schizotypay and Depression Symptom According to Mediator Role of Rumination. CPAP. 2015; 2(11): 99-108. [In Persian].
39. Meyers LS, Gamst GC, Guarino AJ. Applied multivariate research: Design and interpretation. London: SAGE; 2006.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mansouri A, Mansouri N, Bagheri H. The Mediating Role of Negative Repetitive Thoughts in the Relationship between Brain Behavioral Systems and Insomnia Severity in Students. IJPN. 2019; 6 (6) :27-34
URL: http://ijpn.ir/article-1-1228-fa.html

منصوری احمد، منصوری نسیبه، باقری هادی. نقش میانجی افکار تکرارشونده منفی در رابطه بین سیستم های مغزی رفتاری و شدت بی خوابی دانشجویان. روان پرستاری. 1397; 6 (6) :27-34

URL: http://ijpn.ir/article-1-1228-fa.htmlدوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of  Psychiatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3903