[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) ::
جلد 6 شماره 6 صفحات 48-56 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش دارو درمانی بر تبعیت دارویی بیماران با اختلالات روانی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
عفت صادقیان ، مینا نظافت دوست ، لیلی تاپاک ، فرشید شمسایی*
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران ، shamsaei68@yahoo.com
چکیده:   (557 مشاهده)
مقدمه: یکی از اهداف مهم درمان در بیماران مبتلا به اختلالات روانی تبعیت درمان دارویی است زیرا عدم تبعیت دارو موجب عود بیماری می‌شود و فرایند درمان را مختل می‌نماید. این پژوهش با هدف تأثیر آموزش دارو درمانی برتبعیت دارویی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی بستری انجام شد.
روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 80 بیمار با تشخیص اختلال روانی بستری در بیمارستان روانپزشکی فرشچیان شهر همدان واقع در غرب کشور ایران از مهرماه تا بهمن ماه 1396 شرکت کردند. شرکت کنندگان در مطالعه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (40 نفر) و کنترل (40 نفر) تقسیم شدند. مداخله آموزش دارودرمانی در چهار جلسه یک ساعتی به صورت گروهی (هر گروه 10 نفر) اجرا شد. گروه کنترل مراقبت‌های روتین پرستاری را دریافت کردند. میزان تبعیت بیماران با استفاده از چک لیست مشاهده تبعیت دارویی قبل و بعد از مداخله بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام گرفت.
یافته‌ها: دو گروه از نظر مشخصات فردی تفاوت معنی داری با هم نداشتند (05/0 < P). میانگین و انحراف معیار نمره تبعیت دارویی قبل از مداخله در گروه آزمایش 03/4 ± 55/0 و گروه کنترل 43/4 ± 5/1 بود که آزمون آماری تفاوت معنی داری نشان نداد (306/0 = P). بعد از مداخله تفاوت میانگین و انحراف معیار نمره تبعیت دارویی در گروه آزمایش (27/3 ± 02/5) و کنترل (53/3 ± 17/1) از لحاظ آماری معنادار بود (001/0 > P).
نتیجه گیری: مداخلات آموزش دارودرمانی روی تبعیت دارودرمانی در بیماران با اختلال روانی تأثیر مثبتی داشته است بنابراین پیشنهاد می‌شود در برنامه مراقبت پرستاری از بیماران آموزش درباره داروهای مصرفی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: آموزش، دارودرمانی، بیماران روانی، تبعیت دارویی
متن کامل [PDF 1519 kb]   (274 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۷
فهرست منابع
1. 1. Ghorayshizadeh MA, Kouchaksaraei F, Pezeshki M. Evaluation of Risk Factors of Relapse in Bipolar I Disorders and Its Relation to Demographic Feature. Med J Tabriz unit Med Sci. 2009;31(2):77-81.
2. Linsky A, Simon SR, Bokhour B. Patient perceptions of proactive medication discontinuation. Patient education and counseling. 2015;98(2):220-5. [DOI:10.1016/j.pec.2014.11.010] [PMID]
3. Fernández SG. Adherence to antipsychotic medication in bipolar disorder and schizophrenia patients: a systematic review. European Neuropsychopharmacology. 2016;26:S434. [DOI:10.1016/S0924-977X(16)31412-2]
4. Yadollahi S, Ashktorab T, Zayeri F. Medication Adherence and Related Factors in Patients with Epilepsy. Journal of hayat. 2015;21(2):67-80.
5. Sookhak F, Zolfaghari M, Asadi Noghabi AA, Haghani H. Effect of a cognitive-behavioral intervention on medication adherence in patients' undergoing hemodialysis. Journal of hayat. 2014;20(3):85-94.
6. Richardson M, Brennan G, James K, Lavelle M, Renwick L, Stewart D, et al. Describing the precursors to and management of medication nonadherence on acute psychiatric wards. General hospital psychiatry. 2015;37(6):606-12. [DOI:10.1016/j.genhosppsych.2015.06.017] [PMID]
7. Louis-Simonet M, Kossovsky MP, Sarasin FP, Chopard P, Gabriel V, Perneger TV, et al. Effects of a structured patient-centered discharge interview on patients' knowledge about their medications. The American journal of medicine. 2004;117(8):563-8. [DOI:10.1016/j.amjmed.2004.03.036] [PMID]
8. Coe AB, Moczygemba LR, Gatewood SB, Osborn RD, Matzke GR, Goode J-VR. Medication adherence challenges among patients experiencing homelessness in a behavioral health clinic. Research in Social and Administrative Pharmacy. 2015;11(3):e110-e20. [DOI:10.1016/j.sapharm.2012.11.004] [PMID] [PMCID]
9. DiBonaventura M, Gabriel S, Dupclay L, Gupta S, Kim E. A patient perspective of the impact of medication side effects on adherence: results of a cross-sectional nationwide survey of patients with schizophrenia. BMC psychiatry. 2012;12(1):20. [DOI:10.1186/1471-244X-12-20] [PMID] [PMCID]
10. Matsuda M, Kono A. Development and evaluation of a psychoeducation practitioner training program (PPTP). Archives of psychiatric nursing. 2015;29(4):217-22. [DOI:10.1016/j.apnu.2015.03.002] [PMID]
11. Ebrahimi H, Namdar H. The effect of therapeutic relationship in schizophrenic patients. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2014;12(6):491-8.
12. Levin JB, Krivenko A, Bukach A, Tatsuoka C, Cassidy KA, Sajatovic M. A reexamination of non-psychiatric medication adherence in individuals with bipolar disorder and medical comorbidities. The Journal of nervous and mental disease. 2017;205(3):182. [DOI:10.1097/NMD.0000000000000544] [PMID] [PMCID]
13. Belzeaux R, Boyer L, Mazzola-Pomietto P, Michel P, Correard N, Aubin V, et al. Adherence to medication is associated with non-planning impulsivity in euthymic bipolar disorder patients. Journal of affective disorders. 2015;184:60-6. [DOI:10.1016/j.jad.2015.05.041] [PMID]
14. Shahin SH, Daly EB. Knowledge, attitudes and beliefs about psychotropic medication among Saudi hospitalized psychiatric patients. International journal of nursing studies. 1999;36(1):51-5. [DOI:10.1016/S0020-7489(98)00057-1]
15. El-Mallakh P, Findlay J. Strategies to improve medication adherence in patients with schizophrenia: the role of support services. Neuropsychiatric disease and treatment. 2015;11:1077. [DOI:10.2147/NDT.S56107] [PMID] [PMCID]
16. Costa E, Giardini A, Savin M, Menditto E, Lehane E, Laosa O, et al. Interventional tools to improve medication adherence: review of literature. Patient preference and adherence. 2015;9:1303. [DOI:10.2147/PPA.S87551] [PMID] [PMCID]
17. Holman H. Chronic disease—the need for a new clinical education. Jama. 2004;292(9):1057-9. [DOI:10.1001/jama.292.9.1057] [PMID]
18. Van Wijk BL, Klungel OH, Heerdink ER, de Boer A. Effectiveness of interventions by community pharmacists to improve patient adherence to chronic medication: a systematic review. Annals of Pharmacotherapy. 2005;39(2):319-28. [DOI:10.1345/aph.1E027] [PMID]
19. Stevenson FA, Cox K, Britten N, Dundar Y. A systematic review of the research on communication between patients and health care professionals about medicines: the consequences for concordance. Health expectations. 2004;7(3):235-45. [DOI:10.1111/j.1369-7625.2004.00281.x] [PMID] [PMCID]
20. Gleeson T, Iversen M, Avorn J, Brookhart A, Katz J, Losina E, et al. Interventions to improve adherence and persistence with osteoporosis medications: a systematic literature review. Osteoporosis international. 2009;20(12):2127-34. [DOI:10.1007/s00198-009-0976-0] [PMID] [PMCID]
21. Schedlbauer A, Davies P, Fahey T. Interventions to improve adherence to lipid lowering medication. 2010.
22. Schroeder K, Fahey T, Ebrahim S. Interventions for improving adherence to treatment in patients with high blood pressure in ambulatory settings. Cochrane Database Syst Rev. 2004(2):CD004804. [DOI:10.1002/14651858.CD004804]
23. Vergouwen A, Bakker A, Katon WJ, Verheij TJ, Koerselman F. Improving adherence to antidepressants: a systematic review of interventions. The Journal of clinical psychiatry. 2003;64(12):1415-20. [DOI:10.4088/JCP.v64n1203] [PMID]
24. Firooz M, Mazlom SR, Hoseini SJ, Hasanzadeh F, Kimiae SA, فیروز م, et al. Comparison between the effect of group education and group counseling on emotional self-care in type II diabetics. 2015.
25. Sadeghian E, Mogadam FA. Determination of factors affecting the medication compliance in patients admitted to psychiatric wards. 2005.
26. Rahmani F, Ebrahimi H, Ranjbar F, Razavi SS, Asghari E. The effect of group psychoeducation program on medication adherence in patients with bipolar mood disorders: A randomized controlled trial. Journal of caring sciences. 2016;5(4):287. [DOI:10.15171/jcs.2016.030] [PMID] [PMCID]
27. Javadpour A, Hedayati A, Dehbozorgi G-R, Azizi A. The impact of a simple individual psycho-education program on quality of life, rate of relapse and medication adherence in bipolar disorder patients. Asian journal of psychiatry. 2013;6(3):208-13. [DOI:10.1016/j.ajp.2012.12.005] [PMID]
28. Kunst EL, Mitchell M, Johnston AN. Manikin simulation in mental health nursing education: An integrative review. Clinical Simulation in Nursing. 2016;12(11):484-95. [DOI:10.1016/j.ecns.2016.07.010]
29. Dankert ME, Brensinger CM, Metzger KL, Li C, Koleva SG, Mesén A, et al. Attitudes of patients and family members towards implantable psychiatric medication. Schizophrenia research. 2008;105(1-3):279-86. [DOI:10.1016/j.schres.2008.05.008] [PMID]
30. Latter S, Yerrell P, Rycroft-Malone J, Shaw D. Nursing, medication education and the new policy agenda: the evidence base. International journal of nursing studies. 2000;37(6):469-79. [DOI:10.1016/S0020-7489(00)00026-2]
31. Bolster D, Manias E. Person-centred interactions between nurses and patients during medication activities in an acute hospital setting: qualitative observation and interview study. International journal of nursing studies. 2010;47(2):154-65 [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2009.05.021] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

sadeghian E, nezafat dost M, tapak L, shamsaei F. Effect of Medication Education on Drug Adherence with Mental Disorders: A Clinical Trial Study. IJPN. 2019; 6 (6) :48-56
URL: http://ijpn.ir/article-1-1257-fa.html

صادقیان عفت، نظافت دوست مینا، تاپاک لیلی، شمسایی فرشید. تأثیر آموزش دارو درمانی بر تبعیت دارویی بیماران با اختلالات روانی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. روان پرستاری. 1397; 6 (6) :48-56

URL: http://ijpn.ir/article-1-1257-fa.htmlدوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of  Psychiatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3903