[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 4 - ( مهر و آبان 1396 ) ::
جلد 5 شماره 4 صفحات 8-18 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری، تنظیم شناختی هیجان و نارسایی‌های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار
اکبر عطادخت، هادی مجدی*
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، majdy3029p@yahoo.com
چکیده:   (3173 مشاهده)
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه سیستم‌های بازداری/فعال‌سازی رفتاری، سبک‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و نارسایی‌های شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنی و افسردگی، و افراد بهنجار صورت گرفت.
روش کار: روش پژوهش توصیفی و از نوع علی-مقایسه‌ای بود که جامعه آماری آن شامل کلیه بیماران مرد مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنی و افسردگی (65 بیمار) بیمارستان‌های ایثار و فاطمی شهر اردبیل در بهار سال 1395 بود. نمونه پژوهش 30 بیمار اسکیزوفرنیک و 30 بیمار افسرده بود که به روش کل‌شماری انتخاب شده و با 30 فرد بهنجار مقایسه شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سیستم‌های بازداری/فعال‌سازی رفتاری کارور و وایت (BAS/BIS)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی (CER)، و پرسشنامه نارسایی‌های شناختی (CFQ) برادبنت و همکاران استفاده شد. داده‌های به‌دست آمده با روش‌های آماری خی‌دو، تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی LSD با SPSS-18 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که گروه بهنجار حساسیت سیستم فعال‌سازی بیشتر و حساسیت سیستم بازداری کمتری از بیماران اسکیزوفرن و افسرده دارند (05/0 > P)، اما بین بیماران اسکیزوفرن و افسرده تفاوتی در حسایت سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری وجود ندارد (05/0 < P). افراد بهنجار بیشتر از سبک‌های تنظیم هیجان مثبت، و بیماران اسکیزوفرنیک و افسرده نیز بیشتر از سبک‌های تنظیم هیجان منفی استفاده می‌کنند (05/0 > P). درنهایت بیماران اسکیزوفرنیک نارسایی‌های شناختی بیشتری از بیماران افسرده دارند، و بیماران افسرده نیز نسبت به افراد بهنجار دچار نارسایی شناختی می‌باشند (05/0 > P).
نتیجه گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهند که سیستم‌های مغزی/رفتاری، تنظیم هیجان و نارسایی‌های شناختی احتمالاً نقش مهمی در آسیب‌شناسی اختلالات اسکیزوفرنی و افسردگی دارند و می‌توانند اهداف درمانی مهمی در درمان و توانبخشی این بیماران باشند.
 
واژه‌های کلیدی: سیستم فعال‌ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری، راهبردهای مثبت تنظیم هیجان، راهبردهای منفی تنظیم هیجان، نارسایی‌های شناختی
متن کامل [PDF 587 kb]   (1090 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۸ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۷/۱۸
فهرست منابع
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Translated by Yahya Seyed Mohammadi. 5nd ed, Tehran, Ravan Publication, 2014.
2. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & Sadock\'s Synopsis of Psychiatry: Behavioral Science/ Clinical Psychiatry. Translated by Farzin Rezaee. 11nd ed, Tehran, Arjmand Publication, 2015.
3. Blanchard JJ, Kring AM, Horan WP, Gur R. Toward the Next Generation of Negative Symptom Assessments: The Collaboration to Advance Negative Symptom Assessment in Schizophrenia. Schizophr Bull 2011. [DOI:10.1093/schbul/sbq104] [PMCID]
4. Rosenhan DL, Seligman MEP. Abnormal Psychology: Psychopathology. Translated by Yahya Seyed Mohammadi. 12nd ed, Tehran, Arasbaran, 1390.
5. Mellick V, Sharp C, Alfano C. The role of BIS/BAS in the vulnerability for depression in adolescent girls. Pers Individ Dif, 2014; 69: 17-21. [DOI:10.1016/j.paid.2014.05.003]
6. Corr PJ. Reinforcement Sensitivity Theory of Personality Questionnaires: Structural survey with recommendations. Pers Individ Dif, 2016; 89: In Pres.
7. Gray JA, Mcnaughton N. The psychology of Anxiety an enquiry into the function of the step-hippocampus system. 2 ed. New York: Oxford university press, 2000.
8. Corr PJ, McNaughton N. Neuroscience and approach/avoidance personality traits: A two stage (valuation-motivation) approach. Neurosci Biobehav Rev, 2012; 36(10): 2339–2354. [DOI:10.1016/j.neubiorev.2012.09.013] [PMID]
9. Johnson SL, Turner RJ, Iwata N. BIS/BAS Levels and psychiatric disorder: an epidemiological study. J Psychopathol Behav Assess, 2003; 25(1): 25-36. [DOI:10.1023/A:1022247919288]
10. Hundt NE, Nelson-Gray RO, Kimbrel NA, Mitchell JT, Kwapil TR. The interaction of reinforcement sensitivity and life events in the prediction of anhedonic depression and mixed anxiety-depression symptoms. Pers Individ Dif, 2007; 43: 1001–1012. [DOI:10.1016/j.paid.2007.02.021]
11. Reddy LF, green MF, Rizzo S, Sugar CA, Blanchard jj, Gur RE, Kring AM, and Horan WP. Bihavioral approach and avoidance in schizophrenia: An evaluation of motivational profiles. Schizophrenia Res, 2014; 159: 164-170. [DOI:10.1016/j.schres.2014.07.047] [PMID] [PMCID]
12. Horan WP, Wynn JK, Mathis L, Miller GA, and Green MF. Approach and withdrawal motivation in schizophrenia: An examination of frontal brain asymmetric activity. PLOS ONE, 2014; 9(10): 1-7. [DOI:10.1371/journal.pone.0110007] [PMID] [PMCID]
13. Najafi M, Qodspoor Z, Ahmaditahour-Soltani M, Poorsina M. A Comparison of Brain/Behavioral Systems, and Quality of Life among Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder. Zahedan J Res Med Sci 2014; 16(9): 75-78.
14. Strauss GP, Wilbur RC, Warren KR, August SM, Gold JM. Anticipatory vs. consummatory pleasure: what is the nature of hedonic deficits in schizophrenia? J Psychiatric Res, 2011;187(1-2): 36-41. [DOI:10.1016/j.psychres.2011.01.012] [PMID] [PMCID]
15. Bagheri M, Molazade J. Comparison of Brain/Behavioral Systems Activity in the Patients with Unipolar Major Depression Disorder, Bipolar Manic Disorder, and Normal Controls. Sadra Med Sci J, 2014; 2(3): 257-268.
16. Bijttebier P, Beck I, Claes L, Vandereycken W. Grays Reinforcement Sensitivity Theory as a framework for research on personality-psychopathology associations. J Clin Psychol, 2009; 29(4): 21-30.
17. Amstadter A. Emotion regulation and anxiety disorders. Anxiety Disord, 2008; 22: 211-221. [DOI:10.1016/j.janxdis.2007.02.004] [PMID] [PMCID]
18. O\'Driscoll C, Laing J, Mason O. Cognitive emotion regulation strategies, alexithymia and dissociation in schizophrenia, a review and meta-analysis. Clin Psychol Rev, 2014; 34: 482-495. [DOI:10.1016/j.cpr.2014.07.002] [PMID]
19. Aldao A, Nolen-Hoeksema S, Schweizer S. Emotion regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clin Psychol Rev, 2010; 30(2): 217-237. [DOI:10.1016/j.cpr.2009.11.004] [PMID]
20. D\'Avanzato C, Joormann J, Siemer M, Gotlib IH. Emotion Regulation in Depression and Anxiety: Examining Diagnostic Specificity and Stability of Strategy Use. Cogn Ther Res, 2013; 37: 968–980. [DOI:10.1007/s10608-013-9537-0]
21. Joormann J, Gotlib IH. Emotion Regulation in Depression: Relation to Cognitive Inhibition. J cogn emot, 2010; 24(2): 281-298. [DOI:10.1080/02699930903407948] [PMID] [PMCID]
22. Compare A, Zarbo C, Shonin E, Gordon WV, Marconi C. Emotional Regulation and Depression: A Potential Mediator between Heart and Mind. Cardiovasc Psychiatry Neurol, 2014; 1-10. [DOI:10.1155/2014/324374] [PMID] [PMCID]
23. Ehring T, Fischer S, Schnulle J, Bosterling A, Tuschen-Caffier B. Characteristics of emotion regulation in recovered depressed versus never depressed individuals. Pers Individ Dif, 2008; 44:1574–84. [DOI:10.1016/j.paid.2008.01.013]
24. Horan WP, Hajcack G, Wynn JK, Green MF. Impaired emotion regulation in schizophrenia: evidence from event-related potentials. Psychological Med, 2013; 43: 2377–2391. [DOI:10.1017/S0033291713000019] [PMID] [PMCID]
25. Keefe RSE, Harvey PD. Novel Antischizophrenia Treatments, Handbook of Experimental Pharmacology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012; 11-37. [DOI:10.1007/978-3-642-25758-2_2] [PMID]
26. Bhattacharya K. Cognitive Function in Schizophrenia: A Review. J psychiatry, 2015; 18(1): 1-8.
27. Russo M, Mahon K, and Burdick KE. Measuring cognitive function in MDD: Emerging assessment tools. Depress Anxiety, 2015; 32: 262–269. [DOI:10.1002/da.22297] [PMID] [PMCID]
28. Balanza-Martinez V, Selva G, Martinez-Aran A, Prickaerts J, Salazar J, Gonzalez-Pinto A, Vieta E, and Tabares-Seisdedos R. Neurocognition in bipolar disorders-A closer look at comorbidities and medications. Europ J Pharmacol, 2010; 626 (1): 87-96. [DOI:10.1016/j.ejphar.2009.10.018] [PMID]
29. Yan WS, Li YH, Xiao L, Zhu N, Bechara A, Sui N. Working Memory and Affective Decision-Making in Addiction: A Neurocognitive Comparison between Heroin Addicts, Pathological Gamblers and Healthy Controls. Drug Alcohol Depend, 2013; 16 (13): 76-87.
30. Payne TW, Schnapp MA. The Relationship between Negative Affect and Reported Cognitive Failures. Depress Res Treat, 2014. 1-7. [DOI:10.1155/2014/396195] [PMID] [PMCID]
31. Doorn RRA, Lang JWB, Weijters T. Selfreported cognitive failures: A core selfevaluation? Pers Individ Dif, 2010; 49 (6): 717–722. [DOI:10.1016/j.paid.2010.06.013]
32. Guimond S., Chakravarty MM, Bergeron-Gagnon L, Lepage, RPM. Verbal memory impairments in schizophrenia associated with cortical thinning. Neuroimage: Clini, 2016; 11: 20–29. [DOI:10.1016/j.nicl.2015.12.010] [PMID] [PMCID]
33. Mayer AR, Hanlon FM, Dodd AB, Yeo RA, Haaland KY, Josef M, Ling JM, Ryman SG. Proactive response inhibition abnormalities in the sensorimotor cortex of patients with schizophrenia. J Psychiatry Neurosci, 2016; 41(5): 312-321. [DOI:10.1503/jpn.150097] [PMID] [PMCID]
34. Mittall PK, Mehta S, Solanki RK, Swami MK. A Comparative Study of Cognitive Flexibility Among First Episode and Multi-Episode Young Schizophrenia Patients. Ger J Psychiatry 2013; 130-136.
35. Rock PL, Roiser JP, Riedel1 WJ, Blackwell AD. Cognitive impairment in depression: a systematic review and meta-analysis. Psychol Med, 2014; 44: 2029–2040. [DOI:10.1017/S0033291713002535] [PMID]
36. Egerhazi A, Balla P, Ritzl A, Varga Z, Frecska E, Berecz R. Automated Neuropsychological Test Battery in depression – preliminary data. Neuropsychopharmacol Hung, 2013; 15(1): 5-11. [PMID]
37. Basharpoor S. Personality traits (theory and testing). 1nd ed, Tehran, Savalan, 2015: 53-55.
38. Rabie M, Zerehpush A, Palahang H, Zarie Mahmood Abadi H. Relationship between components of cognitive emotion regulation and anxiety disorders.J Res Behave Sci, 2014; 11(5): 363-374.
39. Barati H, and Oreyzi HR. Comparison of cognitive failure and meta-cognition components via moderator variable of job accident rate. Journal of Behavioral Sciences, 2010; 4(2). 115-121.
40. Sholten RM, Van Honk J, Aleman A, Kahn RS. Behavioral inhibition system (BIS), activation system (BAS) and schizophrenia: relationship with psychopathology and physiology. J Psychiatric Res, 2006; 40: 638-645. [DOI:10.1016/j.jpsychires.2006.03.005] [PMID]
41. Nabizadeh-Chiyaneh Gh, Hashemi-Nosratabad T, Poursharifi H, Farvreshi M. Personality Traits and Behavioral Inhibition/Activation Systems in Patients with Schizophrenia, Bipolar and Normal Individuals. J Clin Psychol, 2011; 3(7): 51-64
42. Kraguljac NV, Srivastava A, Lahti AC. Memory Deficits in Schizophrenia: A Selective Review of Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) Studies. Behav Sci, 2013; 3: 330-347. [DOI:10.3390/bs3030330] [PMID] [PMCID]
43. Gyurak A, Patenaude B, Korgaonkar MS, Grieve SM, Williams LM, Etkin A. Frontoparietal Activation During Response Inhibition Predicts Remission to Antidepressants in Patients with Major Depression. Biol Psychiatry, 2015; 79: 274–281. [DOI:10.1016/j.biopsych.2015.02.037] [PMID]
44. Katz R, Sanctis PD, Mahoney JR, Sehatpour P, Christopher F, Murphy CF, Gomez-Ramirez M, George S, Alexopoulos GS, Foxe JJ. Cognitive Control in Late-Life Depression: Response inhibition deficits and dysfunction of the Anterior Cingulate Cortex. Am J Geriatr Psychiatry, 2010; 18(11): 1017–1025. [DOI:10.1097/JGP.0b013e3181d695f2] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Atadokht A, Majdy N. Comparison of Brain/Behavioral Systems, Cognitive Emotion Regulation and Cognitive Failures in Patients with Schizophrenia Disorder, Major Depression Disorder and Normal Individuals. IJPN. 2017; 5 (4) :8-18
URL: http://ijpn.ir/article-1-917-fa.html

عطادخت اکبر، مجدی هادی. مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری، تنظیم شناختی هیجان و نارسایی‌های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار. روان پرستاری. 1396; 5 (4) :8-18

URL: http://ijpn.ir/article-1-917-fa.htmlدوره 5، شماره 4 - ( مهر و آبان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of  Psychiatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3877