[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 5 شماره 6 صفحات 16-23 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی بهزیستی ذهنی براساس معنای زندگی و ذهن آگاهی در بین بیماران قلبی عروقی
بهمن کرد، پروانه رهبری*
گروه روان شناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، ایران ، parva.r90@gmail.com
چکیده:   (2049 مشاهده)
مقدمه: بهزیستی ذهنی بیماران قلبی عروقی یکی از مهمترین مسائل در زمینه سلامت روان است. ضروری است عواملی از قبیل ذهن آگاهی و معنای زندگی که می‌توانند نقش مهمی در افزایش بهزیستی داشته باشند، مورد نظر بگیرند. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی بهزیستی ذهنی براساس معنای زندگی و ذهن آگاهی در بین بیماران قلبی عروقی مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: این مطالعه همبستگی بر روی 152 بیمار (69 زن و 83 مرد) از بیماری‌های قلبی عروقی در سال 2016 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابزارهای جمع‌آوری شامل سه ابزار روا و پایا بودند که عبارتند از: پرسشنامه بهزیستی ذهنی مولوی، پرسشنامه معنا در زندگی استگر و پرسشنامه ذهن‌آگاهی شش وجهی بائر بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معناداری (05/0 > P) انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد: بین مؤلفه "جستجوی معنا" با بهزیستی ذهنی رابطه معناداری وجود دارد (001/0 > P). به همین ترتیب، از میان مؤلفه‌های "تمرکز و توجه آگاهانه" با بهزیستی ذهنی (001/0 > P، 02/0 = r) و "عدم ارزیابی و قضاوت در تجارب درونی" با بهزیستی ذهنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارند (001/0 > P، 18/0 = r). سرانجام نتایج رگرسیون نشان داد مؤلفه جستجوی معنا 17/0، تمرکز و توجه آگاهانه 19/0 و عدم ارزیابی و قضاوت در تجارب درونی 21/0 از عوامل پیشگوی کننده بهزیستی ذهنی بیماران بودند (001/0 > P).
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، بیماران قلبی عروقی که در جستجوی معنای زندگی هستند؛ تمرکز و توجه آگاهانه دارند و به عدم ارزیابی و قضاوت تجربه‌های درونی خویش می‌پردازند، از بهزیستی ذهنی افزون‌تری برخوردارند. بنابراین، آموزش و به کارگیری این رویکردهای خودمراقبه ای مثبت برای بیماران قلبی عروقی پیشنهاد می‌شود که می‌تواند در ارتقای بهزیستی ذهنی بیماران قلبی عروقی مؤثر باشد.

 
واژه‌های کلیدی: بهزیستی ذهنی، معنای زندگی، ذهن آگاهی، بیماران قلبی عروقی
متن کامل [PDF 589 kb]   (764 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۱۱/۳
فهرست منابع
1. Organization WH. Promoting Mental Health; Concepts emerging evidence and practice. Geneva: World Health Organization, 2004.
2. Keyes CL. Promoting and protecting mental health as flourishing: a complementary strategy for improving national mental health. Am Psychol. 2007;62(2):95-108. [DOI:10.1037/0003-066X.62.2.95] [PMID]
3. Borlase BC, Baxter JT, Benotti PN, Stone M, Wood E, Forse RA, et al. Surgical intensive care unit resource use in a specialty referral hospital: I. Predictors of early death and cost implications. Surgery. 1991;109(6):687-93. [PMID]
4. Sligman M. Authentic happiness: using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. New York: Free Press; 2002.
5. Robertson JC. Self-Concept, School Satisfaction, and Other Selected Correlates of Subjective Well-Being for Advanced High School Learners Enrolled in Two Challenging Academic Settings. J Educ Gifted. 2013;36(4):461-86. [DOI:10.1177/0162353213506068]
6. Bos EH, Snippe E, de Jonge P, Jeronimus BF. Preserving Subjective Wellbeing in the Face of Psychopathology: Buffering Effects of Personal Strengths and Resources. PLoS One. 2016;11(3):e0150867. [DOI:10.1371/journal.pone.0150867] [PMID] [PMCID]
7. Biswas-Diener R, Diener E, Lyubchik N. Wellbeing in Bhutan. Int J Well-being. 2015;5(2):1-13. [DOI:10.5502/ijw.v5i2.1]
8. Zika S, Chamberlain K. On the relation between meaning in life and psychological well-being. Br J Psychol. 1992;83 (Pt 1):133-45. [DOI:10.1111/j.2044-8295.1992.tb02429.x] [PMID]
9. Steger MF, Oishi S, Kashdan TB. Meaning in life across the life span: Levels and correlates of meaning in life from emerging adulthood to older adulthood. J Posit Psychol. 2009;4(1):43-52. [DOI:10.1080/17439760802303127]
10. Lambert NM, Stillman TF, Baumeister RF, Fincham FD, Hicks JA, Graham SM. Family as a salient source of meaning in young adulthood. J Posit Psychol. 2010;5(5):367-76. [DOI:10.1080/17439760.2010.516616]
11. Brassai L, Piko BF, Steger MF. Meaning in Life: Is It a Protective Factor for Adolescents' Psychological Health? Int J Behav Med. 2010;18(1):44-51. [DOI:10.1007/s12529-010-9089-6] [PMID]
12. Ryan RM, Deci EL. On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annu Rev Psychol. 2001;52:141-66. [DOI:10.1146/annurev.psych.52.1.141] [PMID]
13. Schutte L, Wissing MP, Ellis SM, Jose PE, Vella-Brodrick DA. Rasch analysis of the Meaning in Life Questionnaire among adults from South Africa, Australia, and New Zealand. Health Qual Life Outcomes. 2016;14:12. [DOI:10.1186/s12955-016-0414-x] [PMID] [PMCID]
14. Jafari E. [Spiritual predictors of mental health in nurses: the meaning in life, religious well- being and existential well-being]. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015;13(8):676-84.
15. Rasouli M, Bahramian J, Zahrakar K. The effect of hope therapy on quality of life in multiple sclerosis patients. Iranian J Psychiatr Nurs. 2014;1(4):54-65.
16. Rahbari P. [The prediction subjective well-being based on meaning of life and the mindfulness among the cardiovascular patients in the urmia city]. Urmia: Islamic Azad University of Urmia; 2016.
17. Gunnell KE, Mosewich AD, McEwen CE, Eklund RC, Crocker PRE. Don't be so hard on yourself! Changes in self-compassion during the first year of university are associated with changes in well-being. Pers Individ Differ. 2017;107:43-8. [DOI:10.1016/j.paid.2016.11.032]
18. Mahmood L, Hopthrow T, Randsley de Moura G. A Moment of Mindfulness: Computer-Mediated Mindfulness Practice Increases State Mindfulness. PLoS One. 2016;11(4):e0153923. [DOI:10.1371/journal.pone.0153923] [PMID] [PMCID]
19. Chiesa A, Serretti A. Mindfulness-based stress reduction for stress management in healthy people: a review and meta-analysis. J Altern Complement Med. 2009;15(5):593-600. [DOI:10.1089/acm.2008.0495] [PMID]
20. Brown KW, Ryan RM. The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. J Pers Soc Psychol. 2003;84(4):822-48. [DOI:10.1037/0022-3514.84.4.822]
21. Narimani M, Arianpour S, Abolqasemi A, Ahadi B. [Effectiveness of mindfulness based stress reduction and emotion regulation training in the affect and mood of chemical weapons victims]. Arak Med Univ J. 2012;15(61):107-18.
22. Hosseini MA, Fallahi Khoshknab M, Mohammadi Shahbolaghi F, Mohammad Zaheri S, Soltani P, Khanjani MS. The Effect of Mindfulness Program on the Perceived Stress of Family Caregivers of Elderlies with Alzheimer's Disease. Iraninan J Psychiatr Nurs. 2016;4(3):1-7. [DOI:10.21859/ijpn-04031]
23. Kurd B. [Prediction of Nursing Students' Subjective Well-being based on Mindfulness and Self-compassion]. Iranian J Med Educ. 2016;16(34):273-82.
24. Jalili Nikoo S, Kharamin S, Ghasemi Jobaneh R, Mohammad Alippoor Z. [Role of Family Resilience and Mindfulness in Addiction Potential of Students]. Armaghane Danesh. 2015;20(4):357-68.
25. Molavi H, Torkana H, Soltanib I, Palahangc H. [Structure Standardization, Validity and Reliability of Subjective Well-being Questionnaire]. Iranian J Psychiat Clin Psychol. 2010;16(3):231-8.
26. Steger MF, Frazier P, Oishi S, Kaler M. The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. J Counsel Psychol. 2006;53(1):80-93. [DOI:10.1037/0022-0167.53.1.80]
27. Jamali F. [explores the relationship between religious attitudes, sense of meaning of life and mental health of college students in Tehran]. Tehran: University of Al-Zahra; 2003.
28. Mesrabadi J, Ostovar N, Jafarian S. [Examine the validity and meaning in life questionnaire of the students]. J Behav Sci. 2012;7(1):83-90.
29. Baer RA, Smith GT, Hopkins J, Krietemeyer J, Toney L. Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment. 2006;13(1):27-45. [DOI:10.1177/1073191105283504] [PMID]
30. Dehghani M, Ismailian N, Akbarian F, Hasanvand M, Nikmanesh E. To investigate the psychometric properties and factor structure characteristic five-sided mindfulness. J Think Behav. 2014;9(33):77-87.
31. Snyder CR. TARGET ARTICLE: Hope Theory: Rainbows in the Mind. Psychol Inq. 2002;13(4):249-75. [DOI:10.1207/S15327965PLI1304_01]
32. Farhadi A, Movahedi Y, Kariminajad K, Movahedi M. [The effect of mindfulness-based cognitive therapy on depression in male patients with coronary artery disease]. Cardiovasc Nurs J. 2014;2(4):6-14.
33. Carmody J, Baer RA. Relationships between mindfulness practice and levels of mindfulness, medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulness-based stress reduction program. J Behav Med. 2007;31(1):23-33. [DOI:10.1007/s10865-007-9130-7] [PMID]
34. Alsadat Mir Rajaee A, Mashhadi A, Sepehri Shamloo Z, Shahidi Sales S. The Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction on Perceived Stress, Resilience and Quality of Life in Nurses. Iraninan J Psychiatr Nurs. 2016;4(5):1-8. [DOI:10.21859/ijpn-04051]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kord B, Rahbari P. The Prediction of Subjective Well-being Based on Meaning of Life and Mindfulness among Cardiovascular Patients. IJPN. 2018; 5 (6) :16-23
URL: http://ijpn.ir/article-1-943-fa.html

کرد بهمن، رهبری پروانه. پیش بینی بهزیستی ذهنی براساس معنای زندگی و ذهن آگاهی در بین بیماران قلبی عروقی . روان پرستاری. 1396; 5 (6) :16-23

URL: http://ijpn.ir/article-1-943-fa.htmlدوره 5، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of  Psychiatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3877