[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 ) ::
جلد 5 شماره 5 صفحات 34-42 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر فراشناخت درمانی گروهی بر اضطراب مراقبین بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری
کبری شاهری، محمد مرادی بگلوئی ، محمد ابراهیم ساریچلو، محمود علیپور
گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ، baglooei@yahoo.com
چکیده:   (1023 مشاهده)
مقدمه: اسکیزوفرنی یک اختلال شدید و ناتوان کننده است که در کنار تأثیرات منفی این بیماری بر خود فرد، تأثیرات منفی فراوانی بر مراقب اصلی این بیماران می‌گذارد و می‌تواند موجبات اضطراب را در آنان فراهم آورد. درمان فراشناختی به عنوان یکی از درمان‌های مؤثر برای طیف وسیعی از اختلالات اضطرابی مورد تأیید قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان فراشناختی گروهی بر میزان اضطراب مراقبین بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بود.
روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. از میان کلیه مراقبین بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری شده در بیمارستان ۲۲ بهمن قزوین، ۶۰ نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در نهایت با توجه به ملاک‌های ورود به پژوهش، تعداد ۴۵ نفر به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (۲۳ نفر) و کنترل (۲۲ نفر) تقسیم‌بندی شدند که با ریزش سه نفر از گروه مداخله تعداد هر کدام از گروه‌ها به ۲۰ نفر تقلیل یافت. گروه مداخله طی ۱۰ جلسه گروهی ۹۰ دقیقه‌ای با فاصله ۶ روز تحت مداخله فراشناختی ولز قرار گرفتند و در این مدت برای گروه گواه هیچ‌گونه مداخله درمانی انجام نگرفت. پرسشنامه اضطراب صفت- حالت اسپیلبرگر به عنوان ابزار ارزشیابی در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس مختلط بین- درون آزمودنی‌ها (تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر) و با نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین اضطراب صفت- حالت در گروه مداخله، پس از مداخله درمانی فراشناختی در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری کاهش پیدا کرده است (01/0 > P). این نتایج بیانگر آن است که آموزش فراشناخت درمانی گروهی در بهبود اضطراب اثربخش بوده و در پس‌آزمون و پیگیری در مقایسه با پیش‌آزمون، اضطراب گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافته است. همچنین بین میانگین نمره اضطراب گروه آزمایش در مرحله پیگیری نسبت به مرحله پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 > P)، که نشان دهنده تداوم اثربخشی این درمان تا مرحله پیگیری بود.
نتیجه گیری: مراقبین بیماران اسکیزوفرنی که تحت درمان فراشناختی قرار گرفتند، نمره اضطراب پایین‌تری نسبت به گروه شاهد داشتند. بنابراین نتایج حاکی از این است که این درمان باعث کاهش اضطراب مراقبین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی می‌شود.

 
واژه‌های کلیدی: اضطراب، درمان فراشناختی، اسکیزوفرنی، مراقبین
متن کامل [PDF 500 kb]   (290 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳
فهرست منابع
1. Altamura C, Fagiolini A, Galderisi S, Rocca P, Rossi A. Schizophrenia today: epidemiology, diagnosis, course and models of care. Journal of Psychopathology 2014; 20: 223-243.
2. Nouri Deloei MR, Alizadeh F. Genetic varieties of susceptible genes of schizophrenia and their roles in the disease progression. Medical Sciences Journal of Islamic Azad University. 2014; 24(2): 61-68.
3. Lehman AF, Lieberman JA, Dixon LB, McGlashan TH, Miller AL, Perkins DO, et al. Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia, second edition. Am J Psychiatry, 2004; 161(2):1-56.
4. Shamsai F, Mohammadkhan Kermanshahi S, Vanaki Z. Meaning of health from the viewpoint of family members who take care of patients with bipolar disorder: A qualitative study. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2012; 22(90): 52-65.
5. Nadem Boeini M, Ramezani T, Khodadadi N, Mousavi Lotfi SM, Haghdoost AA, Yeganeh MR. Attitudes of caregivers of patients with schizophrenia towards taking care of their patients at home. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 2013; 23(69): 54-62.
6. Chime N, Malakoti SK, Pennaghi L, Ahmadabadi Z, Nojomi M, Ahmadi Tonekaboni A. Factors affecting burnout and mental health among caregivers of patients with schizophrenia. Journal of Family Research. 2008; 4(15): 277-292.
7. Kristjanson LJ, SounD. Palliative Care for Families: Remembering the Hidden Patients. Can J Psychiatry 2004; 49(6): 359-365. [DOI:10.1177/070674370404900604] [PMID]
8. Steele A, Maruyama N, Galynker I. Psychiatric symptoms in caregivers of patients with bipolardisorder. J Affect Disorder 2010; 121(1):10-21. [DOI:10.1016/j.jad.2009.04.020] [PMID]
9. Hauser JM, Kramer BJ. Family caregivers in palliative care. Clinical Geriatr Med 2004; 4: 671–688. [DOI:10.1016/j.cger.2004.07.003] [PMID]
10. Hudson P, Thomas K, Trauer T, Remedios C, Clarke D. Psychological and social profile of family caregivers on commencement of palliative care. J Pain Symptom Manage 2011; 41(3): 522–534. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2010.05.006] [PMID]
11. Radmanesh M. Examining and comparing the burden imposed on families of patients with schizophrenia and bipolar disorder in the psychiatric center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Ph.D. Thesis in Psychiatry, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2014.
12. Ganesh Kumar J, Athilakshmi R, Maharishi R, Maya R. Relationship between Fear of Negative Evaluation and Anxiety. The International Journal of Indian Psychology, 2015; 3(1 Supple 6): 74-80.
13. Saduk BJ, Saduk VA. Summary of psychiatry. Translated by: Farzin Rezaee. Tehran: Arjmand Publication; 2010.
14. Mojarad Kahani AH, Ghanbari Hashemabadi BA, Modarres Gharavi M. The effectiveness of mental group training interventions in improving quality of life and quality of relations in families of patients with bipolar disorder. Research on Behavioral Sciences. 2012; 10(2): 114-123.
15. Fisher PL, McNicol K, Young B, Smith E, Salmon P. Alleviating Emotional Distress in Adolescent and Young Adult Cancer Survivors: An Open Trial of Metacognitive Therapy. Journal of Adolescent and Young Adult Oncology 2015; 4(2): 64-69. [DOI:10.1089/jayao.2014.0046] [PMID]
16. Flavell JH. Metacognition and meta-cognitive monitoring: A new area of cognitive development inquiry. American Psychologist, 1979; 34: 906–911. [DOI:10.1037/0003-066X.34.10.906]
17. Hjemdal, Hagen R, Nordahl. Metacognitive Therapy for Generalized Anxiety Disorder: Nature, Evidence and an Individual Case Illustration. Cognitive and Behavioral Practice2013; 20: 301-313. [DOI:10.1016/j.cbpra.2013.01.002]
18. Sadeghi R, Mokhber N, Asgharipoor N. A systematic review and meta-analysis on therapeutic characteristics of metacognitive therapies in anxiety disorders. Journal of Research in Medical Sciences. 2015; 2(9): 901-909.
19. Pournamdarian S, Beerashk B, Asgharnejad Farid AA. Explaining the contribution of meta-cognitive beliefs to predict symptoms of depression, anxiety, and stress in nurses. Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology. 2012; 13(3): 86-94.
20. Wells A. Cognitive therapy of anxiety disorders: A practice manual and conceptual guide. Chi Chester 1997, UK: Wiley.
21. Simons M. Thinking Differently Metacognitive Therapy for Children and Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder: A Treatment Plan. Verhaltenstherapie 2012; 22: 259–267. [DOI:10.1159/000345228]
22. Wenn J, O\'Connor M, Breen LJ, Kane RT, Rees C.S. Efficacy of metacognitive therapy for prolonged grief disorder: protocol for a randomized controlled trial. BMJ Open2014; 5: 1-11. Doi:10.1136/bmjopen-2014-007221 [DOI:10.1136/bmjopen-2014-007221]
23. Lashni A, Bahrami F, Eidi Baigi M, Turk M. Examining and comparing metacognitive therapy and family therapeutic therapy on social functioning of bipolar patients. Journal of Research in Behavioral Sciences. 2015; 13 (2): 208-214.
24. Pichler M. The effectiveness of metacognitive therapy (MCT) on the clinical signs of women with breast cancer in Medan city. buletin teknologi tanaman 2012; 9: 26-32.
25. Normann N, van Emmerik AAP, Morina N. The efficacy of metacognitive therapy for anxiety and depression: a meta-analytic review. Depress and Anxiety 2014; 31: 402-411. [DOI:10.1002/da.22273] [PMID]
26. Hashemi Z, Mahmood Allilu M, Hashemi Nosratabad T. The effectiveness of metacognitive therapy in major depressive disorder: A case report. Journal of Clinical Psychology. 2010; 2(3): 85-97.
27. Yılmaz AE, Genco At, T, Wells A. The temporal precedence of metacognition in the development of anxiety and depression symptoms in the context of life-stress: A prospective study. Journal of Anxiety Disorders 2011; 25: 389-396. [DOI:10.1016/j.janxdis.2010.11.001] [PMID]
28. Connelly k. The role of metacognition within social anxiety disorder (SAD). The UCL an Journal of Undergraduate Research 2014; 7(2): 40-53.
29. Wells A, King P. Meta-cognitive therapy for generalized anxiety disorder: an open trial. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 2006; 37(3): 206-612. [DOI:10.1016/j.jbtep.2005.07.002] [PMID]
30. Ghahchi Hosseini F, Fathi Ashtiani A, Satkin M. Comparison of the effectiveness of metacognitive therapy with cognitive therapy in reducing anxiety and anger symptoms in a sample of students. Journal of Practice in Clinical Psychology. 2015; 3(3): 213-219.
31. Vakili Y, Fati L, Habibi M. The effectiveness of metacognitive therapy in patients with posttraumatic stress disorder: A case study conducted on three patients. Journal of Clinical Psychology. 2013; 5 (4): 99-108.
32. Monazamitabar F, Baqerian Saravardi R, Ahmadi Tahor Soltani M, Rabiei M. Comparison of the effectiveness of metacognitive and cognitive-behavioral interventions in reducing symptoms of generalized anxiety disorder and metacognitive beliefs. Journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2013; 31(233): 457-485.
33. Shahamat Dehsorkh F, Salehi Fadardi J. Attention bias in state and trait anxiety: Point tracking paradigm. Modern Psychological Research. 2013; 8(29): 183-196.
34. Labafinejad Y, Saghzadeh A. Studying the prevalence of anxiety and factors affecting it among female students of general medicine studying at Tehran University of Medical Sciences in 2010. Iran Occupational Health. 2012; 9(3): 32-38.
35. Hosseini Ghaffari F. The effectiveness of meta-cognitive group therapy in treating women with generalized anxiety disorder. Ph.D. Thesis in Clinical Psychology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2013.
36. Ashoori J, Khaleghi Dehnavi F, Safarian MR. The effect of metacognitive therapy on marital satisfaction among women. Journal of Women and Family Studies. 2014; 6(24): 53-65.
37. Souri A, Azadmard Sh, Zahedi O, Ashoori J. The effect of metacognitive therapy and training spiritual intelligence components on students\' generalized anxiety disorder. Journal of Health Education and Promotion of Health. 2015; 3(4): 351-359.
38. Bahadori MH, Jahanbakhsh M, Jamshidi A, Asgar K. The effectiveness of metacognitive therapy in anxiety symptoms among patients with social phobia disorder. Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology. 2011; 12(4): 12-19.
39. Shafiee Sangatash S, Rafieinia P, Najafi M. The effect of metacognitive therapy on anxiety and metacognitive components among patients with generalized anxiety disorder. Journal of Clinical Psychology. 2012; 4 (4): 19-30.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shaheri K, Moradi Baglooei M, Sarichloo M E, Alipour M. Examining the Effect of Metacognitive Group Therapy on Anxiety among Caregivers of Hospitalized Patients with Schizophrenia. IJPN. 2017; 5 (5) :34-42
URL: http://ijpn.ir/article-1-992-fa.html

شاهری کبری، مرادی بگلوئی محمد، ساریچلو محمد ابراهیم، علیپور محمود. بررسی تأثیر فراشناخت درمانی گروهی بر اضطراب مراقبین بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری. روان پرستاری. 1396; 5 (5) :34-42

URL: http://ijpn.ir/article-1-992-fa.htmlدوره 5، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of  Psychiatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3768